Test: 8 båthengere

Test: 8 båthengereTest: 8 båthengere

Båtplass på hjul

Salget av fritidsbåter har aldri vært så høyt som nå, men tilbudet av båtplasser er begrenset. Alternativet kan være å ha båten på henger. I hvert fall båter med bredde opp til 2,50 meter, som er største tillatte bredde på henger. Vår test viser store forskjeller i byggemåte og konstruksjon. Vi likte Tredal og Tysses hengere best, mens Brenderups henger var den vi likte dårligst.

TEKST OG FOTO: ROLF W. MARTHINSENEn båthenger er et nyttig redskap for folk som har båter opp til ca. 24 fot. Ikke bare for å frakte båt mellom båtplass og opplagsplass, men også for å frakte båten mellom hjemmefarvann og hytta, eller på ferietur. Ettersom tilbudet av båtplasser er begrenset, bruker stadig flere båteiere hengeren som båtplass også, og frakter båten mellom hjem og sjø hver gang den skal brukes. For å være såkalt trailbar, må ikke båten være mer enn 2,50 meter bred. Båthengere leveres i mange størrelser og normalt for totalvekter opp til ca. 3500 kg (nyttelast + vekt av henger). Hvor stor båt og henger du kan frakte avhenger også av hva slags bil du har. I vognkortet skal det være oppgitt hvor stor tilhengerlast du kan trekke med din bil. De største hengerne er som oftest utstyrt med boggi, det vil si to aksler og fire hjul som står ganske tett sammen (minst 1,20 meter, maks 1,80 meter).

I vår test har vi tatt for oss åtte enakslede hengere med en tillatt totalvekt på fra 1.375 kg. til 1.800 kg. Som testbåt benyttet vi en Skibsplast 605 (20 fot) med en 115 Susuki påhengsmotor. Samlet vekt på båt og motor er på ca 950 kilo.

Opp for første gang

Når man først har gått til innkjøp av en henger bør man sette seg inn i hvilke justeringsmuligheter hengeren er utstyrt med. Forhandleren bør sette deg godt inn i hvordan dette gjøres. Hvis ikke - spør ham. Det følger dessverre ikke instruksjonsbok med alle hengerne. Det bør det gjøre.

Når vi stilte inn hengerne for første gang tok vi utgangspunkt i at hengeren ikke skulle belaste bilens hengerfeste med mer enn 75 kilo når båten var vel oppe. Stevnstøtten ble etter beste evne flyttet til den posisjon som ga best vektfordeling.

Å få riktig vekt på kula skulle vise seg å ikke være lett. Det verste eksempelet så vi på BKhengeren. På grunn av to reflekser montert på rammen greide vi ikke å få stevnstøtten langt nok bak, og vekten på kula med båt ble på hele 130 kilo. Tom derimot belastet hengeren bilens hengerfeste med 74 kg. Ved å fjerne refleksene og montere dem et annet sted vil tyngdepunktet kunne reduseres noe, men det er tvilsomt at vekten på kula vil kunne reduseres med så mye som 55 kg.

Selvjustering

Fire av hengerne i vår test har såkalt selvjusterende krybber. Det vil si at kjølruller og sidestøtter automatisk tilpasser seg båten som trekkes opp på hengeren. Dette er en stor fordel dersom man skal kjøre flere ulike båter på hengeren. Tredal modell 20-1500, Bålsta REG 1500, Tysse 6261 og BKhengeren 1320 T har alle selvjusterende krybber som alle virker skånsomme mot båtens skrog, og fungerer tilfredsstillende under vinsjing og transport.

For hengerne som ikke har selvjustering, varierer brukervennligheten i forhold til justeringen. Av disse kommer Svela modell B18 X best ut. Hengeren har ikke ruller som treffer kjølen, men i stedet 14 luftfylte hjul som omslutter skrogbunnens nedre del. Med fire skruer justeres sidestøttene enkelt når båten er oppe.

Dårligst ut kommer Brenderups modell 8222 B som har tre kjølruller som i vårt tilfelle måtte justeres helt opp, og vi måtte vinsje opp båten tre ganger før den lå greit i krybben. De fremre sidestøttene er fra fabrikken montert for langt framme for en 20 fots båt. Med kjølrullene helt oppe fikk vi akseptabel klaring fra skjermene.

Kjøreegenskaper

I tom tilstand oppfører de åtte hengerne seg noenlunde likt Selv om noen hadde litt for høy vekt på kula, merket ikke vi at bil eller henger ble en trussel for sikkerheten.

Når det gjelder kjøring med testbåt på hengerne var det derimot noen forskjeller. BKhengeren og HSS som kom dårligst ut. Begge disse hengerne ga for stor vekt på hengerfestet, henholdsvis 130 og 95 kilo. Belastningen ble merkbar ved dumper i veien på høyere hastigheter.

Støtabsorbering

Syv av de åtte hengerne var utstyrt med torsjonsfjæring (et materiale som vris under belastning, men som går tilbake til sin opprinnelige form når belastningen opphører, for eksempel gummi) uten støtdempere. Tredals 20-1500 er utstyrt med spiralfjærer og støtdempere. Selv om denne hengeren var noe tung på kula i tom tilstand opplevde vi kjøring med og uten båt litt mer behagelig enn de øvrige.

Vinsj

Med unntak av Svela B 18 X var samtlige vinsjer utstyrt med syntetiske belter. Svelas vinsj er utstyrt med wire. I grove trekk kan vi konkludere at de åtte hengerne har to typer vinsj. Svela og Tysse er utstyrt med en kraftig vinsj med stor sveiv, én hastighet og automatisk brems. De øvrige har totrinns vinsjer med mekanisk brems. Bremsene på disse er noe unøyaktig. De hogger litt, og vi anbefaler å sikre båten med et ekstra tau ved utsetting. Vår testbåt, en Skibsplast 605 med 115 hk Suzuki, har en samlet vekt på ca 950 kg. Vi opplevde vinsjingen som uproblematisk på samtlige hengere. Men etter åtte tester følte vi ikke behov for å bruke energi på trening etter jobb.

Skrogbelastning

De ulike produsentene har ulike meninger om hva som skåner skroget best. De selvjusterende krybbene har i noen tilfeller færre kontaktpunkter mot skroget, men likevel gir disse fullgod beskyttelse av skroget. Luftfylte hjul gir god beskyttelse, men krever mer vedlikehold når hengeren begynner å trekke på årene. Svelas henger har hele 18 luftfylte hjul. Når det er sagt, mener vi denne hengeren gir meget god beskyttelse av skroget.

Lys, hjul og bremser

Alle hengerne i testen har store hjul med vanntette hjullager. Selv om lagrene er tette, bør man aldri kjøre så langt ut i vannet at hjullagrene kommer under vann. I vår test rygget vi hengerne til vannet rakk litt opp på felgen. Samtlige hengere var utstyrt med trommelbremser. På Svelas modell er også tromlene utstyrt med nipler for gjennomspyling.

På de fleste hengerne kan baklyktene fjernes før man sjøsetter eller tar opp. På to av hengerne ble baklyktene fjernet hver for seg. Den mest vanlige løsningen er at lyktene og skilt er montert på en bjelke som enkelt kan fjernes ved utsetting og opptak. Pass bare på å ikke rygge for langt ut før dette gjøres. Du bør ha god plass mellom hengeren og vannet når dette gjøres.

Reko FB 1703

Hengeren har 8 kjølruller med luftfylte gummihjul. I tom tilstand ble vekten mot bilens hengerfeste noe i meste laget. Men med testbåt var det ingen kunst å justere båtens tyngdepunkt slik at man kommer innenfor oppsatte norm. Hengeren har totrinns vinsj med brems, og vinsjing er uproblematisk. Den mekaniske bremsen hogger noe ved utsetting. Båten har ikke selvjusterende krybbe, og siderullene justeres med sveiv som dessverre kommer noe nærme skogsiden på vår testbåt. Hengeren har gode kjøreegenskaper med båt, men oppleves noe vinglete i tom tilstand.+ God skrogbeskyttelse.

- Tyngdepunkt i tom tilstand

HSS R 1500

En lett henger på kun 345 kilo. Uten belastning er det uproblematisk å få riktig vektfordeling, men med vår testbåt målte vi 95 kilo mot kula når stevnfestet var justert. Dette ga noe utslag på kjøreegenskapene i høyere hastigheter med dumper i veien. Hengeren har 7 kjølruller og seks sideruller som gir båten god skrogbeskyttelse. Hengeren har ikke avtakbare lys. En fordel når man skal sjøsette, men båten stikker langt utenfor baklysene, noe som gir redusert synlighet for de som kjører bak. Dessuten er lysene så langt innunder båten at hvis vi skal følge loven, må utstikket på båten merkes. Hengeren har ikke selvjusterende krybbe, men sideruller som er enkle å justere.

+ God skrogbeskyttelse. Enkel justering av sidestøtter. Skjermer man kan stå på.

- Tyngdepunkt med båt. Kjøreegenskaper med belastning.

Bålsta REG 1500 E

Den svenskproduserte Bålsta har selvjusterende krybbe, med fire sideruller og tre kjølruller. Vinsjing er uproblematisk og båten styres lett til riktig posisjon. Hele krybben er hengslet og tar godt vare på båten gjennom hele vinsjprosessen. Vel oppe ligger båten godt an på rullene, men båten virker noe utstødig uten at det er merkbart under kjøring. Etter justering målte vi 112 kilo mot hengerfestet, noe vi merket godt i høy hastighet med humper i veien. Kjøreegenskapene i tom tilstand er tilfredsstillende. Hengeren har avtakbar lysbjelke med god justering om man har en lang båt.

+ Selvjusterende krybbe. God justering av lys.

- Tyngdepunkt med båt. Pris.

Tredal 20-1500

Testens eneste tilhenger med fjærer og støtdempere, noe som bidrar til gode kjøreegenskaper med og uten belastning. En henger som får meget god karakter på brukervennlighet og muligheter for innstillinger. Enkel konstruksjon med selvjusterende krybbe. Sidestøttene har ikke luftfylte hjul, men tar likevel godt vare på skroget. Vinsjeprosessen er uproblematisk og hengeren har vinsj med to trinn og brems. Med belastning målte vi 72 kilos trykk mot bilens hengerfeste. I tom tilstand veide vi dette trykket til 92 kg, men tross den høye vekten påvirker dette ikke bilens kjøreegenskaper.

+ Selvjusterende krybbe og gode kjøreegenskaper.

- Litt for framtung uten belastning.

Tysse 6261

Også denne hengeren har selvjusterende krybbe hvor fremre og aktre støtte kan justeres separat i lengderetning. Hengeren veier ikke mer enn 330 kilo, men er likevel registrert for en totalvekt på 1500 kg. Den har 4 kjølruller med 8 luftfylte hjul. Som sidestøtter har hengeren 4 luftfylte hjul. Hengeren er utstyrt med en kraftig vinsj med én hastighet og automatisk brems. Bremsen fungerer godt uten å ”hogge” under utsetting. Hengeren er beregnet for båtstørrelse opp til 23 fot. Med båten vel oppe i krybben leste vi av en vekt på 65 kg mot hengerfestet. Tom stoppet vekten på 95, men ved å løsne den fremre delen av krybben kan tyngdepunktet reduseres noe. Hengeren virker noe myk ved belastning, men dette ga seg ikke utslag under kjøring.+ Gode justeringsmuligheter. God vinsj.

- Tyngdepunkt ved tom henger.

Brenderup 8220 B

En henger med mange tungvinte justeringsmuligheter. Den har ikke selvjusterende krybbe, ei heller luftfylte hjul. De fremre sidestøttene var montert langt framme, noe som ga en utfordring når hengeren skulle tilpasses testbåten for første gang. Kjølrullene måtte også justeres opp for å få nok klaring til skjermene. Brenderup-hengeren har tre kjølruller og to sidestøtter med til sammen seks hjul. Vinsjen har to trinn og brems. Hengeren har gode kjøreegenskaper både med og uten belastning, selv om trykket mot kula er 95 kg uten båt.

+ Pris.

- Brukervennlighet

BKhengeren 1320T

Testens letteste henger med egenvekt på 315 kg. Hengeren har totrinns vinsj og brems. Den har selvjusterende krybbe som gir god vinsjopplevelse. Krybben er stødig med båt, og gir god skrogbeskyttelse med fire kjølruller og to sidestøtter med store gummihjul. På grunn av to reflekser kan ikke stevnstøtten justeres langt nok bakover, noe som resulterer i en vekt på hele 130 kg på hengerfestet. Det er alt for mye og gir merkbart utslag på kjøreegenskapene. Uten belastning er tyngdepunktet tilfredsstillende. Hengeren har få og enkle innstillingsmuligheter. Lysene er ikke koblet sammen med en bjelke og er enkle å fjerne før utsetting.

+ Selvjusterende krybbe.

- Tyngdepunkt med belastning.

Svela B 18 X

En kraftig henger med 18 luftfylte hjul som gir god skrogbeskyttelse. I stedet for ruller som treffer rett på kjølen har hengeren 14 luftfylte hjul som treffer skroget litt høyere en selve kjølen. Dette gir båten god beskyttelse og balanse. Sidestøttene er enkle å justere når båten er vel oppe. Hengeren har to sidestøtter med fire luftfylte hjul. Egenvekten er på 445 kg, med tillatt totalvekt på 1800 kg. En kraftig ett-trinns vinsj med wire og automatisk brems sørger for sikker av- og pålessing. De bakerste kjølrullene vippes når båten vinsjes opp, noe som fører til skånsom skrogbelastning under vinsjingen. Lysene er ikke festet til en sammenhengende bjelke, og er enkle å demontere. Hengeren er den eneste i testen som har mulighet for gjennomspyling av bremsetromlene. Når båten er vel oppe, er det problemfritt å justere seg fram til riktig vekt på kula på hengerfestet. Hengeren er litt tung mot kula uten båt, men staget kan justeres inn noe for å lette på trykket.+ Skrogbelastning. Stigtrinn for å komme opp i båt. Mulighet for gjennomspyling av bremsetromler.

- Pris. Ikke selvjusterende sidestøtter.Slik foregikk testen

Vegvesenet anbefaler en vekt på hengerfestet på mellom 50kg og 75 kg. Med dette som utgangspunkt justerte vi båtens tyngdepunkt så langt det lot seg gjøre når den var lastet på hengeren for at den skulle ligge innenfor dette vektintervallet. Deretter målte vi vekten på kula uten båt på hengeren. Belastningen er veid i samme høyde som testbilens hengerfeste. Som testbåt benyttet vi en Skibsplast 605 (20 fot lang og bredde 2,20 meter) med en 115 Suzuki påhengsmotor på hekken. Samlet vekt på båt og motor er ca 950 kilo. Båten ble trukket opp på- og sjøsatt fra samtlige hengere, på samme slipp ved Båtsenteret i Holmestrand. Hver henger ble prøvekjørt med og uten last opp til 80 km/t.Fakta:

Fabrikat: Reko HSS Bålsta Tredal Tysse Brenderup Svela BKhengeren
Modell: FB1703 R 1500 REG 1500E 20-1500 6261 8220 B B 18 X 1320 T
Størrelse 20 fot 22 fot 22 fot 20 fot 23 fot 22 fot 22 fot 20 fot
Egenvekt: 380 kg 345 340 350 330 400 445 315
Nyttelast: 995 1155 1160 1150 1170 1400 1355 1060
Totalvekt: 1375 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1375
Mål i cm lengde/bredde: 650/220 670/215 670/210 650/227 660/229 620/221 600/230 664/112
Hjuldimensjon: 185x14 185x14 185x14 195/70x 14 195/70x14 185x14 185x14 195/70x14
Vinsj: 2 trinn m/belte 2 trinn m/belte 2 trinn m/belte 2 trinn m/belte 1 trinn m/belte 2 trinn m/belte 1 trinn m/wire 2 trinn m/belte
Antall aksler: 1 1 1 1 1 1 1 1
Vantette hjullager Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nesehjul: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Bremser: Tromler u/spyling Tromler u/spyling Tromler u/spyling Tromler u/spyling Tromler u/spyling Tromler u/spyling Tromler m/spyling Tromler u/spyling
Avtagbare lys: Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Vantette lys: Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Brukermanual: Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei
Veiledende pris: 26000 26450 33450 28750 29950 27670 36900 23995
Vekt på h.feste m/båt 62 kg 95 kg 112 kg 92 kg 65 kg 65 kg 74 kg 130 kg
Vekt på h.feste u/båt 87 kg 71 kg 74 kg 72 kg 92 kg 92 kg 90 kg 74 kg
Produsent: www.rekotrailer.no www.hssmysen.no www.hssmysen.no www.tredal.no www.tysse.no www.brenderup.no www.svela.no www.bkhengeren.no

Utgave: 

Stikkord: 

OPPLEVELSE: Snekkeskipper Roy Olsen står til rors i sin Polar 770 i det de passerer Eiffeltårnet i Paris. Foto: Privat.
Husker du pensjonistparet som dro ut fra Tjøme i en Polar 770 med Paris som mål? Etter mange etapper på Europas vannveier er de endelig fremme.
SAMMEN: Loxkel med Tohatsu slår seg sammen med Kellox og Honda.
Selskapene AS Kellox og Loxkel AS slår seg sammen til ett selskap.
ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.
Informasjons- og holdningskampanjer står i kø fremover...
Fra vår observasjonspost her på akterdekket har vi denne sommeren byttet ut lett sommerkrim med agurknytt og seriøse rapporter om båtfolkets utfordringer på sjøen.
Twitter icon
e-mail icon