Praktisk: Kjenn din motor Del 3

Praktisk: Kjenn din motor Del 3

Praktisk: Kjenn din motor Del 3

Hjelp ut av knipa

Får en dieselmotor riktig ettersyn, skal det mye til for at den stopper. De fleste som har levd båtlivet noen år har imidlertid opplevd problemer med jernhesten. I de aller fleste tilfellene skyldes det forurenset diesel og defekt impeller.

I denne tredje, og nest siste, reportasjen i vår motorserie, tar vi for oss de vanligste feilene som kan oppstå og hvordan man retter disse selv – i alle fall midlertidig. Som regel er ikke problemene av den kompliserte sorten, men skyldes ganske enkelt tette dieselfiltere (både grovfilter og finfilter) og kjøleproblemer som følge av defekt impeller. Begge deler bunner som oftest i mangelfullt vedlikehold. Konsekvensene av å ikke sørge for et skikkelig rengjort drivstoffsystem og en frisk impeller kan bli alvorlige. Derfor er det grunnleggende godt sjømannskap å ha dette i orden til enhver tid. Men det hører også til godt sjømannskap å kunne løse problemene når de oppstår.

Nedenfor beskriver vi hvordan du kan utbedre vanlige årsaker til driftsstans på tre velkjente, konvensjonelle dieselmotorer. Vi omtaler også hvordan man løser noen andre vanlige, men ikke like frekvente, problemer som tett sjøvannsfilter og slakke reimer.

Impellerhavari

På en fritidsbåtmotor med 50-150 gangtimer i året, skyldes impellerproblemer vanligvis at impelleren ”står seg ihjel”. Skovlene på impelleren står i spenn gjennom hele vinteren, gummien morkner, og når man begynner å kjøre igjen slites den i stykker. Vær klar over at mange motorleverandører spesifiserer vedlikeholdet sitt (herunder impellerbytte) enten etter oppnådd antall driftstimer eller en angitt tid. For de fleste fritidsbåter vil faktisk kontroll/utskifting måtte utføres etter tidsintervall og ikke etter timer. Eksempelvis er dette angitt til 4 år for Yanmars eksempelmotor. Dersom det under installasjon ikke er montert sjøvannsfilter, er det viktig at det utføres hyppig kontroll av impeller. Uten sjøvannsfilter er impelleren vesentlig mer sårbar fordi sjøvann ikke blir filtrert i sjøvannssystemet. En impeller som normalt skal vare ca 1.000 timer vil i en slik installasjon være moden for utskifting i verste fall etter bare noen få timer.

   Hvordan bytter man impeller?

Impelleren sitter i sjøvannspumpa. På pumpa sitter det et lokk som er festet med skruer. Løsne lokket og fjern det sammen med pakningen/O-ringen. Når lokket er fjernet må impelleren dras ut med hjelp av verktøy. Du greier det sjelden for hånd. Det finnes spesialverktøy for å trekke ut impellere som kan være greit å ha ombord. Når impelleren er ute og den nye skal inn, bør du spraye impellerhuset og impelleren med for eksempel CRC eller olje. Bøy to av vingene på impelleren med fingrene, skyv den forsiktig inn og sett på plass pakning og lokk.

 

Spesielle hensyn man må ta på den enkelte motor?

Generelt kan man si at på noen motorer er det enklest å ta ut sjøvannspumpa for å skifte impeller.

 

Volvo Penta KAD 32

Her sitter sjøvannspumpa lett tilgjengelig og impelleren er meget enkel å skifte. (Se bilde)

Yanmar 4LHA-DTP

Lett tilgang til sjøvannspumpa og det er enkelt å skifte impelleren.

Mercruiser 4.2ES

Lett tilgjengelig i forkant av motor, på samme måte som KAD 32.

Tett sjøvannsfilter

Tett sjøvannsfilter er en svært vanlig årsak til høy kjølevannstemperatur. Problemet oppstår gjerne ved at motoren suger fremmedelementer (alt fra fisk til plastposer og tang) inn i sjøvannsfilteret.

   Hvordan rengjør du sjøvannsfilter?

Stopp motoren, skru opp skruene på lokket (se merknad Volvo Penta) og ta ut filterinnsatsen. Deretter rengjøres filteret. Dersom sjøvannsfilteret sitter lavere enn vannlinjen, må inntakskran stenges før lokket på filteret åpnes.

 

Spesielle hensyn man må ta på den enkelte motor?

 

Volvo Penta KAD 32

Her sitter sjøvannsfilteret på motoren med et gjenget lokk.

Yanmar 4LHA-DTP

Har i standardutgave ikke sjøvannsfilter. Enkelte motorer går uten sjøvannsfilter, og da er det større risiko for at fremmedlegemer kan fortsette inn i det åpne kretsløpet og ødelegge impeller/varmeveksler.

Mercruiser 4.2ES

Har separat sjøvannsfilter.

 

Tette dieselfiltere/Lufting av motor

Har du vann eller urenheter i dieselen, vil dette til slutt tette til både grovfilter og finfilter. Rengjøring av tank og filter hører til det regelmessige vedlikeholdet, men er du uheldig å få dritt på tanken ved en fylling og filtrene blir tette, må begge filtrene byttes og motoren luftes før du starter den igjen.

   Hvordan bytter du filtere?

Vær klar over at de fleste installasjoner har både et grovfilter og finfilter. På de fleste motorer er grovfilteret plassert utenfor motoren, mens finfilteret sitter på selve motoren. Disse leveres igjen med og uten vannutskiller. Har motoren filter med innsats som sitter i en kopp, må du skru løs den gjennomgående bolten som sitter enten i bunnen eller på toppen av filteret. En komplett patron løsner man vanligvis med en oljefiltertang, men også disse kan være festet med en bolt. Husk å skifte kobberpakninger eller O-ringer samtidig som du skifter filteret. Utette pakninger vil nemlig føre til at motoren suger falsk luft, og du vil få problemer med å starte. Dieselfiltre kan ikke rengjøres. Sørg for å ha filter med riktig finhetsgrad (mål i micromy).

   Hvordan lufter du motoren?

De aller fleste mekaniske dieselmotorer luftes med manuell fødepumpe. Den sitter i tilknytning til dieselpumpa eller på topp av dieselfilterhuset og brukes for å fylle dieselfilteret med diesel. Når du kjenner motstand i pumpa er dieselfilteret fullt. Du kan nå starte motoren. Dersom motoren ikke starter etter dette, må samtlige dyserør løsnes fra dysene på toppen av blokka med en halv omdreining. (Se bilde). Deretter kinner du motoren til du ser at det kommer diesel ut av dysene. Nå kan du kan stramme dysemutterne igjen og starte motoren. Dette kan kun gjøres på mekaniske motorer og ikke common rail.

 

Spesielle hensyn man må ta på den enkelte motor

 

Volvo Penta KAD 32

Ingen spesielle.

Yanmar 4LHA-DTP

Ingen spesielle.

Mercruiser 4.2ES

Håndpumpe på toppen av finfilter. Meget lett tilgjengelig.

 

Slakke eller slitte drivreimer

Som impelleren har også reimene en levetid basert på driftstid, men de forringes også som følge av aldring. Etter noen få år vil egenskapene til reimene være vesentlig forringet.

   Hvordan merker du at reima bør byttes?

I en akutt situasjon vil en defekt reim føre til manglende kjøling på motoren, ladelampe som lyser og bortfall av servokraft (på drev). En slitt eller slakk reim vil i tillegg kunne føre til hylelyd.

   Hvordan skifter du reima?

For å sette på en ny reim, må du løsne festeboltene på dynamoen og skyve dynamoen innover mot motoren. Hekt på den nye reima rundt hjulene og trekk dynamoen ut igjen. Spenn til med en stor skrutrekker eller lignende slik at du strammer reima før du trekker til festeboltene. Sjekk at reima er riktig strammet ved å presse på den med tommelfingeren midt mellom dynamoen og vannpumpa. Da skal den svikte ca 10 millimeter om den er riktig strammet.

 

Spesielle hensyn man må ta på den enkelte motor

 

Volvo Penta KAD 32

Sørg for å ha reim som passer til kilespor og riktig lengde.

Yanmar 4LHA-DTP

Sørg for å ha reim som passer til kilespor og riktig lengde.

Mercruiser 4.2ES

Sørg for å ha reim som passer til kilespor og riktig lengde.

 

Motoren blir varm

Når motoren blir varm uten at det skyldes problem med impeller eller tett sjøvannsfilter, kan det være en midlertidig løsning på problemet å fjerne termostaten på motoren. Før du gjør dette må du imidlertid forsikre deg om at det kommer sjøvann ut gjennom eksosrøret for å slå fast at feilen mest sannsynlig ligger i det interne ferskvannskretsløpet.

 

   Hvordan kobler du ut termostaten?

Løsne boltene på termostathuset, pass på at pakningen ikke blir borte, og ta ut termostatinnsatsen. Legg på plass O-ringen/pakningen og fest lokket igjen.

 

Spesielle hensyn man må ta på den enkelte motor

 

Volvo Penta KAD 32

Ingen spesielle hensyn.

Yanmar 4LHA-DTP

Ingen spesielle hensyn.

Mercruiser 4.2ES

Ingen spesielle hensyn.

Reservedeler og verktøy

 

Impellerhavari

Reservedel

Verktøy

Impeller

Flat skrutrekker

 

Fast- eller pipenøkkelsett

 

Spesialverktøy for impellerbytte

Tett dieselfilter/lufting av motor

Dieselfilter

Fast- eller pipenøkkelsett

 

Oljefiltertang

Skifte av reimer

Reimer

Flat skrutrekker

 

Fast- eller pipenøkkelsett

 

Tekniske konsulenter: Ole Løken/Yanmar Norge AS, Hallgeir Skorpen/Westplast AS, Morten Trøbråten/Volvo Penta Norge AS, Joar Aas Treider/Brunswick Marine

Utgave: 

Stikkord: 

Endre Solvang i KNBF er lang med alvorstynget enn hva dette bildet viser. KNBFs søknad om momsrefusjon på vegne av båtforeningene er avslått.
Vi oppfyller kriteriene til momsrefusjon. Derfor stiller vi oss uforstående til avslaget og er svært skuffet, sier generalskretær Endre Solvang i KNBF. Dersom KNBFs klage ikke fører frem vil norske båtforeninger få 12 millioner færre kroner å rutte med kommende år.
VIL KLAGE: Cecilie Klem i KNBF sier arbeidet med å klage på vedtaket allerede er i gang. Generalsekretær Endre Solvang har ikke vært tilgjengelig for kommentar.
Kulturdepartementet har avslått KNBFs søknad om momskompensasjon på over 12 millioner kroner.
OPPLEVELSE: Snekkeskipper Roy Olsen står til rors i sin Polar 770 i det de passerer Eiffeltårnet i Paris. Foto: Privat.
Husker du pensjonistparet som dro ut fra Tjøme i en Polar 770 med Paris som mål? Etter mange etapper på Europas vannveier er de endelig fremme.
SAMMEN: Loxkel med Tohatsu slår seg sammen med Kellox og Honda.
Selskapene AS Kellox og Loxkel AS slår seg sammen til ett selskap.
ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
Twitter icon
e-mail icon