Praktisk: Kjenn din motor Del 2 - Olje, luft og gear

Praktisk: Kjenn din motor Del 2 - Olje, luft og gear

TEKST: ATLE KNUTSEN

Vi fortsetter vår serie med Yanmars firesyindrete 4LHA-DTP som eksempel. Funksjonsmåten er temmelig lik for alle mekaniske motorer, og når problemer oppstår vil symptomene være ganske like – enten det dreier seg om en mekanisk motor fra Yanmar, Volvo Penta eller Mercruiser.
I forrige nummer gikk vi gjennom feilsøking på dieselsystemet og kjølesystemet. I denne utgaven fortsetter vi feilsøkingen på gearet, oljesystemet og lufttilførselssystemet, samt akutte problemer forårsaket av mangel på strøm.
Oljesystemet - gear
De fleste nye gearene til Yanmar er hydrauliske. Et tett oljefilter, eller for lite olje i gearkassen, vil gi lavt oljetrykk og dermed redusert eller ingen fremdrift.
► Symptom
- Dersom fremdriften reduseres selv om du får opp turtallet på motoren, kan det skyldes feil ved gearet.
► Mulige årsaker
- Lavt oljenivå.
- Tett oljefilter.
► Sjekk først
- Oljenivået. Det sitter en peilepinne også på gearet som lett gir en indikasjon på om det har for lite olje.
- Oljefilteret på gearet. Løsne pluggen og ta ut filteret. Sjekk om det er tett av partikler.
► Hva kan du gjøre?
- Etterfyll olje om nødvendig.
- Bytt oljefilter dersom det er tett.
- Du kan også rengjøre filteret midlertidig med varmt vann eller diesel.
- Eventuelt kan du kjøre uten oljefilter i gearet til du kommer til havn. Men husk å skru i pluggen!
► Dette bør du ha om bord
- Ekstra gearolje av riktig type og kvalitet.
- Ekstra oljefilter til gearet.
Oljesystemet - motor
Normalt vil det aldri oppstå akutte problemer med oljetrykket på en motor. Dersom det likevel gjør det, er det noe alvorlig galt og du må vurdere situasjonen nøye. Ved akutt oljetrykksfall og alarm må du umiddelbart stoppe motoren. I helt ekstreme tilfeller, hvor det å legge bi innebærer større problemer enn å ofre motoren, kan du vurdere å kjøre så lenge motoren går. Resultatet vil i de fleste tilfeller være motorhavari.
► Symptom
- Oljetrykket synker eller oljetrykksalarmen går.
► Mulige årsaker
- Det er ytterst sjelden at oljetrykkfall har andre årsaker enn for lite olje.
- Feil på oljetrykksgiveren kan også være en årsak. Det første man bør gjøre er derfor å peile oljen. Det er uproblematisk å kjøre til land med feil på oljetrykksgiveren.
- Slitte lagere i motoren. Dette er et problem som normalt oppstår over tid og som krever større inngrep. Har du slitte lagere viser problemet seg når du har fått opp temperaturen på oljen og den blir tynnere. Da synker trykket.
- Hull (gjerne som følge av dårlig vedlikehold og rust) i oljefilteret.
► Sjekk først
- Peilepinnen. Er det nok olje på motoren? (Skal være mellom Min og Max-merket.)
► Hva kan du gjøre?
- Etterfyll motorolje av riktig type og kvalitet til korrekt nivå (til Max-merket på peilepinnen).
► Andre feil
- Andre feil i smøresystemet som reduserer eller hindrer oppbygging av oljetrykk krever bistand fra mekaniker.
► Dette bør du ha om bord
- Ekstra motorolje av riktig olje og kvalitet.
- Ekstra oljefilter.
Lufttilførsel
En mekanisk dieselmotor vil normalt gå så lenge den får drivstoff og luft. Driftsproblemer som følge av sviktende lufttilførsel skyldes i de aller fleste tilfeller tett luftfilter.
► Symptom
- Motor ryker uvanlig mye ved pådrag og belastning.
- Motoren oppnår ikke riktig turtall.
- Slangetilførsel fra luftinntak til motoren som har kollapset.
► Mulige årsaker
- Tett luftfilter.
- Slangetilførsel fra luftinntak har kollapset.
- Blokkerte luftinntak.
► Sjekk først
- Mistenker du at motoren får for lite luft, kan du enkelt sjekke det ved å åpne motorromsluken brått mens motoren går. Da vil du merket at luken ”henger”/suges fast dersom motoren får for lite luft.
- Fjern luftfilter og forsøk å starte start opp. Forsvinner problemet skyldes det tett luftfilter.
- Sørg for at det er rent i området slik at det ikke trekkes fremmedlegemer inn.
► Hva kan du gjøre?
- Har du slått fast at feilen var tett luftfilter, kan du kjøre til land uten filter, men sørg for at fremmedlegemer ikke kan suges inn i motoren.
- Skift luftfilter dersom du har ett ekstra om bord.
- Fjern blokkeringer eller sørg for åpen lufttilførsel. Et alternativ kan være å kjøre med åpen motorromsluke.
► Andre feil
- Temperaturen i motorrommet skal ikke ligge mer enn 20˚C over utetemperaturen. Er temperaturen høyere får ikke motoren nok luft.
- Tett ladeluftkjøler (dersom den er montert på motoren). Dette får du ikke utbedret selv.
- Feil i turbo. Vil normalt ikke føre til full driftsstans. Krever også bistand fra verksted.
► Dette bør du ha om bord
- Eventuelt ekstra luftfilter.
Strøm
En mekanisk diesel trenger (eller snarere trengte) kun diesel og luft for å gå. I dag har selv mekaniske motorer såpass mye elektronikk at mange må ha en viss strømtilførsel når de er i gang. I sin enkleste form kan man dele de mekaniske motorene inn i to grupper: De som trenger strøm for å gå, og de som trenger strøm for å kunne stoppes. Har motoren stoppmagneter i dieselpumpa, må motoren ha strøm for å gå. Når strømtilførselen brytes, vil motoren stoppe umiddelbart. Har motoren et separat stopprelé, må motoren ha strøm for å stoppe.
Symptom
- Akutt driftsstans.
- Får ikke stoppet motoren.
- Får ikke startet motoren.
► Mulige årsaker
- Ledninger som har hoppet av på dynamo.
- Ledninger som har hoppet av på dieselpumpa.
- Ledninger som har opp av på selvstarteren.
► Sjekk først
- At det er liv i amperemeteret.
- Ved akutt driftsstans: Om ledninger har hoppet av rundt dieselpumpa.
- Om du ikke får startet: Om ledninger har hoppet av rundt selvstarteren eller dynamo. Sjekk samtidig ladespenningen.
- Om du ikke får stoppet: Om ledninger har hoppet av rundt stoppreleet.
► Hva kan du gjøre?
- Koble på eller gjenopprett kontakt mellom løse ledninger.
► Dette bør du ha om bord
- Et lite utvalg med kabelsko og kabelskotang.

Ny serie!
For mange er motoren – båtens hjerte – et litt utilgjengelig kapittel. I en ny serie tar vi for oss de vanligste båtmotorene fra Yanmar, Mercruiser og Volvo Penta. Utover våren kommer vi til å stille de ”dumme” spørsmålene og presentere de kloke svarene slik at du står bedre rustet til å berge deg ut av en kinkig situasjon og komme i gang med ferien igjen så fort som mulig når det har oppstått et motorproblem. I denne serien gir vi deg svar på alle spørsmålene og viser fremgangsmåten for å løse problemene selv.
I neste nummer kommer del tre i serien. Da viser vi deg detaljert hvordan du gjør alt fra å se at et dieselfilter er tett til å demontere termostaten.

Tekniske konsulenter: Ole Løken/Yanmar Norge AS, Hallgeir Skorpen/Westplast AS.

Utgave: 

Stikkord: 

- Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her får han handlingsplanen fra fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto Sjøfartsdirektorate
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.
FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.
STØRRE OG STØRRE: Mercury er på vannet med ny, rå 450-hester.
Mercury Racing lanserte i dag sin hittil største utenbordsmotor. Med en 4,6 liters V8 på 450 hk med mulighet til å ha inntil seks motorer på samme akterspeil er dette en enorm kraftpakke.
I dag lanserer BRP i USA sin neste store nyhet: Evinrude G2 i3 motorer. Det betyr at også Evinrudes 115 hester snart er på markedet i ny drakt og forbedret utgave.
FULL FART: Hurum Trebåtfestival er i gang, med spennende regattaer og mange arrangementer. Foto: Seilskøyteklubben Colin Archer
Årets utgave av Hurum Trebåtfestival ble en stor suksess, Den offisielle åpningen var fredag med salutt fra dampskipsbrygga og åpningstale av Askers ordfører Lene Conradi på festivalens utescene.
FLAUT: Nordmenn har opplevd mye flaut på sjøen, blant annet i møte med lovens lange arm. Foto: Amund Rich.Løken.
Kaste dreggen i en annen båt? Bli stoppet med for høy promille? Grunnstøte? Les mer om det flaueste nordmenn opplever i båt.
Candela har jobbet i fem år med sin båt som nå altså er klar for lansering.
Den el-drevne hydrofoilen fra Candela Speed Boat i Stockholm er nå klar for test av den første produksjonsmodellen.
En god ting kan ikke skrives for ofte og vi blir stadig spurt om rengjøring av den oppblåsbare. Derfor denne "ønskereprisen": Vi har gjennom årene prøvd «vanlige» vaskemidler på den oppblåsbare jolla uten hell, og fant ut at spesialmidler er det eneste som duger til denne jobben.
Twitter icon
e-mail icon