Obligatorisk båtførerbevis: ”Umulig å håndheve”

Obligatorisk båtførerbevis: ”Umulig å håndheve”

TEKST: AMUND RICH. LØKEN
FOTO: ATLE KNUTSEN

Handels og næringsdepartementet med bistand fra justisdepartementet er i full gang med å klekke ut sanksjonsformer mot båtfolket etter at obligatorisk båtførerbevis er innført fra mai neste år. Ingen vet foreløpig hva riset bak speilet blir, men mye tyder på at vi her vil se alt fra forelegg, kjøreforbud, inndragning av beviset og prikkbelastning etter mønster fra veitrafikken.
Politiets Fellesforbundet understreker at politiet fra før har svært knappe ressurser og i liten grad har mulighet for den tilstedeværelse på sjøen som publikum foreventer.

”Skrivebordsforskrift”
Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier i en kommentar til Båtmagasinet at han frykter også forskriften om obligatorisk båtførerbevis kan bli en skrivebordsforskrift.
- Jeg har liten tro på at politiet blir tilført nok ressurser til å håndheve de nye bestemmelsene.
- Vi kan oppleve at dette blir enda en skrivebordsforskrift. Politikerne må ta ansvaret for det. De er flinke til å lage bestemmelser og forskrifter, men konsekvensanalysene uteblir. Johannessen frykter at folk mister respekt for lover og bestemmelser som ikke kan håndheves.
- Vi er ikke i tvil om at ved å sette politiet i stand til å drive effektiv overvåking og kontroll og vise synlig tilstedeværelse, vil ha stor effekt i økt sikkerhet, sier Johannessen.

Kunnskap viktigst
Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet vil ikke fokusere på ressursbruk som det viktigste i denne fasen av innføringen. Hovedpoenget er, presiserer han, å få innført ordningen, slik at viktig kunnskap ligger i bunnen for båtførere.
- Det er ingen tanke å øke politiets kontroller. Det skal tas stikkprøver for å se at folk har sitt bevis.
Det er ikke slik at førerkort for bil er innført for at politiet skal ha flest mulig kontroller. Det er bilførerens kunnskap som er avgjørende for trygg ferdsel. Slik vil vi også ha det på sjøen, sier han. Politiet er tilført større ressurser, blant annet til sivile stillinger. Det kan bety at politidistriktene kan frigjøre ressurser til andre oppgaver, som for eksempel sjøtjenesten. Det er opp til politidistriktene, sier statssekretæren.
Uvettig båtbruk, høy fart, alkohol og ulykker er argumenter som ligger til grunn for innføring av obligatorisk båtførerbevis. Nærings- og handelsministeren har gjentatte ganger karakterisert innføringen som en milepæl i arbeidet med sikkerhet til sjøs.

Klar tale
Men står det egentlig så dårlig til med adferden på sjøen? De ferskeste tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser ikke det. Hver eneste dødsulykke på sjøen en tragedie – og en ulykke for mye. I 2008 omkom 30 menn i 25 båtulykker, men av disse kan ”bare” halvparten relateres til fritidsbåt, de øvrige fordeler seg på robot og kajakk. Båtførerbeviset blir bare pliktig for folk født senere enn 1980, altså under 30 år i 2010, som fører båt over åtte meter eller har mer enn 25 hk. Den ferske ulykkesstatistikken viser at seks omkomne var mellom 26 og 40 år (over eller under 30 år ukjent), mens hovedtyngden, 23 personer, er eldre, altså aldersgrupper som det ikke stilles opplæringskrav til. Tallene viser at yngre båtførere ikke er mer ulykkesutsatt enn eldre.

Båtkulturen synes å være på bedringens vei når det gjelder bruk av flytevest. Åtte har druknet med vest, 11 uten. I kun fire av ulykkene er det påvis alkohol. Tallet på ”fall over bord” er lavere enn på lenge, seks personer omkom på denne måten. Det lave tallet sees i sammenheng med at få av de døde i 2008 var alkoholpåvirket. 14 av dødsulykkene inntraff ved kantring. Det er antatt det store tallet på kantringer henger sammen med ulykker knyttet til kajakk og dårlig vær.

Halvparten av dødsulykkene på sjøen i 2008 skjedde i Nordland og de to trøndelagsfylkene. Det kan ha en klar sammenheng det store innslag av utenlandske fisketurister. Ni av ulykkene skjedde i innsjøer og elver.
Tross elendigheten er statistikken altså litt oppløftende lesning. Det store spørsmålet er om obligatorisk båtførerbevis ville ha gjort utslag i det hele tatt? Ingenting tyder på det, selv om Sylvia Brustad er sikker på at dette er et viktig bidrag i sikkerhetsarbeidet til sjøs. 

- To prikker til Brustad

 Innføring av obligatorisk båtførerbevis viser nok en gang at den politiske viljen er større enn evnen. Det er den enkleste sak i verden å lage en bestemmelse, eller en forskrift. Ikke en sjøfarende vil være uenig i at det er behov for orden og kunnskap i skjærgården, slik at alle kan dyrke sin fritidsinteresse i trygge former. Konsekvensene av en forskrift er derimot ikke spesielt ivaretatt. Hvilken hensikt har en bestemmelse som ikke kan håndheves? Hvilken allmenn preventiv virkning har en bestemmelse som ligger i en skrivebordsskuff? Hvilken respekt for lov og orden oppnås når det ikke har noen konsekvenser å bryte den?

Et politi som i dag glimrer med sitt fravær skal om ett år plutselig være allestedsværende. Er det realistisk? Neppe. Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er med rette oppgitt over alle forskrifter og bestemmelser som kommer påløpende bånd, uten omtanke for hvordan alt sammen skal forvaltes. Dette er i ferd med å utvikle seg til et stort problem, sier han.

Det er lett å hevde at det ligger en skjult agenda hos fellesforbundets profilerte leder som driver konstant jakt på ressurser, men i denne saken synes virkeligheten nokså åpenbar. Sjøtjenesten er ikke noen prioritert oppgave noe sted i landet. Antall tjenestemenn på sjøen står på ingen måte i forhold til antall fritidsbåter. Det kjempeløft som må til for å håndheve den nye loven, som blant annet innebærer at båtførerbevis kan inndras, er langt, langt unna. Storberget får si hva han vil, men enda en pålagt politioppgave er i ferd med å bli tilrettelagt for skrivebordet, og intet annet.
De siste tilgjengelige tjenestemennene ser ut til å vokte horekundene, men de befinner seg neppe mellom holmen og skjær.

Amund Rich.Løken
reportasjeleder

Utgave: 

Stikkord: 

Candela har jobbet i fem år med sin båt som nå altså er klar for lansering.
Den el-drevne hydrofoilen fra Candela Speed Boat i Stockholm er nå klar for test av den første produksjonsmodellen.
En god ting kan ikke skrives for ofte og vi blir stadig spurt om rengjøring av den oppblåsbare. Derfor denne "ønskereprisen": Vi har gjennom årene prøvd «vanlige» vaskemidler på den oppblåsbare jolla uten hell, og fant ut at spesialmidler er det eneste som duger til denne jobben.
NØKLER: Veileder i Kirkens Bymisjon i Tønsberg, Henrik Larsen, fikk nøkler til båten fra Jørn Hennig i Vrengen Maritime. (Foto: Amund Rich. Løken).
-Vær så god, bruk båten hele sesongen. Vi spanderer også drivstoffet, sier Jørn Hennig i Vrengen Maritime. I dag stilte han en Pioner 15 med 20 hesters motor til Kirkens Bymisjon disposisjon i Tønsberg.
GUDMOR: Wenche Myhre stod for den høytidelige dåpen av RS «Odd Fellow III» FOTO: Redningsselskapet/Per S. Larsen
Det ble folkefest ved Honnørbrygga i hovedstaden da redningsskøyta «Odd Fellow III» ble ønsket hell og lykke i sin videre gjerning av gudmor Wenche Myhre.
Polarcirkel med elmotor og batteripakke.
I oktober 2018, skrev Båtmagasinet om gründeren Leiv Stavøstrand, som forlot oljebransjen for å satse på grønn elektrisk fremdrift av både yrkesbåter og fritidsbåter. Nå materialiserer satsingen til gründeren og Evoy seg.
"Ulven" henspeiler til "ulv i fåreklær", - ikke helt uten grunn.
Blant glatte, blinkende superRIBer, fartsuhyrer, nydelige turbåter og mannehøye påhengere er det likevel «Ulven» som stikker av med betegnelsen «Messas villeste» på «Sjøen for alle» på Lillestrøm. Siste sjanse til et besøk på messa er i dag og i morgen.
NY GENERASJON: AMT 210 DC representerer en ny generasjon daycruisere fra Finland. (Foto: Amund Rich. Løken).
Nye 210 DC er finske AMTs siste bidrag i et stadig voksende marked for daycruisere. Nyheten vises på «Sjøen for alle» på Lillestrøm denne uken.
Den er den minste i Ibiza-rangen, men den har avgjort et Ibiza-gen i seg, nyheten Ibiza 450 Roto, den nye ungdomsbåten fra Ibiza som kan leveres med motorkraft opp til 25 hester. Båten som fredag skal tildeles en fortjent vinner er utstyrt med en Yamaha 9
En av nyhetene på årets utgave av båtutstillingen «Sjøen for alle» er Ibizas rotasjonsstøpte ungdomsbåt 450 Roto. Fredag kan du vinne den her på messen, sier Morgenklubbens Geir Schau.
Twitter icon
e-mail icon