Navigasjon symbolene i kartet

Navigasjon symbolene i kartetNavigasjon (2):

Symbolene i kartetSkillet mellom land og sjø er klart markert i et sjøkart eller båtsportkart. Land er gulfarget, og vann er hvitt, eller forskjellige varianter av blått og blågrått. I tillegg er det ofte "klyser" av tall, kors, prikker, snirklete linjer og symboler i mange farger. Hva betyr alt dette?Av Hans DueI båtsportkartene finnes en del symboler som er utelatt i sjøkartene. Disse symbolene er stort sett serviceopplysninger som ikke har noen betydning for selve navigeringen. Symbolene viser hvor du kan få kjøpt drivstoff, hvor det er lege, hotell, campingplass, badeplass, småbåthavn o.s.v. Symbolene er røde inni en rød firkant.

Symboler med forklaringDisse symbolene er spesielle for båtsportkartene

Alt vann hvor dybden er mer enn 10 meter er hvitfarget. Der hvor vannet er lyseblått, er dybden 10 meter eller mindre. Kanten av det lyseblå området markerer at her er det hele veien 10 meter dypt, og denne kanten kalles for slaggrunnslinjen. Innenfor slaggrunnslinjen kan det godt være flere lukkede kurver som angir 5 meters dyp.

I slaggrunnslinjen finner vi også alle de små "fluelortene" og kryssene som til tider snarere assosieres med en kirkegård enn et kjørbart farvann, og som gjør at vi som regel skygger unna disse områdene. Det blir liksom for komplisert. Bedre da å ferdes på de hvite feltene hvor vi kun har tallene som angir dybder over 10 meter å forholde oss til. Men finstudering av "klysene" av tall, fluelorter og kirkegårdskors kan gi oss en farled inn i de mest utsøkte naturhavner. Vi må bare gi oss litt tid til å studere kartet nøyere.

-tegnet med et tall ved siden av ( +3), viser oss hvor det er grunner, innenfor slaggrunnslinjen (altså der det er mindre enn 10 m. dypt), og hvor dyp grunnen er, angitt i meter. Det kan godt være flere + -tegn, som da angir flere "fjelltopper" under vann. Husk at tallet som angir dybden er målt ved lavvann. Et stort og et lite tall ved siden av hverandre - 14, forteller deg at det er en meter og 40 centimer dypt ved lavvann der krysset er. Der +-tegnet har fått fire "fluelorter" rundt seg, markerer dette grunner på 1/2 meter eller mindre, grunner som blir betegnet som skvalpeskjær eller flu.Dersom grunnen er synlig ved laveste lavvann, vil omrisset av grunnen være stiplet i kartet.

Innerst ved land og innenfor slaggrunnslinjen er det ofte tegnet en mengde små prikker. Disse forteller deg at her kan det bli tørt land ved lavvann - derav navnet tørrfall.

Mellom grunner, skjær, øyer og tørrfall finnes dybder som gjør at det går an å kjøre uten å gå på grunn. Disse "motorveiene" er merket med staker, varder og fyrlykter, og kalles farleder. På folkemunne sier man ofte "leia" (Eks. "Han lå og drev midt i leia). Disse stakene, vardene og fyrlyktene har mange forskjellige utforminger, og vi skal senere i vår navigasjonsskole komme tilbake til hvordan de ser ut i virkeligheten. På kartet er det ikke så store variasjoner. Varder blir markert på samme måte. Staker, bøyer og fyr har standard utseende i kartet selv om de i virkeligheten kan variere en del i utseende.

Varder er i kartet markert som firearmede stjerner, båker som firearmede stjerner med en prikk i midten, fyr er femarmede stjerner med en prikk i midten. Fyrene og lyktene har dessuten en hel eller deler av en sirkel rundt seg med forskjellige farger. Fyrene og fargene skal vi komme tilbake til senere i navigasjonsskolen.Stakene og bøyene er merket av i kartet som en strek med en prikk på toppen (jernstenger som er minert ned i skjær og skvalpeskjær. Enden som ikke har prikk forteller hvor i skjæret stangen står.), som tykkere og spisse streker, eller som hvite streker som er rette på toppen, og som kan ha forskjellige sorte belter.

Hvis du har behov for ankringsplass, er dette merket av på kartet - med et anker. Har ankeret to klør, betyr det ankringsplass for større båter. Plasser som er beregnet for korttidsankring er merket med ankere med enten ett eller fire klør.En rød bølgestrek forteller at her ligger det en elektrisk kabel på bunnen. En rekke med røde streker med en prikk i enden forteller at det ligger en vannrørsledning på bunnen. Korte, røde streker etter hverandre forteller at det henger en kabel i luften, og tallet forteller hvor høyt det henger over vannflaten ved høyvann.

I tillegg til grunner og skjær, kan man rett som det er finne vrak av gamle båter på havbunnen. Noen av disse representerer en fare fordi de ligger så grunt at man kan støte borti dem. Andre ligger så dypt at de ikke representerer noen fare for båtfolket, men kan være ødeleggende for fiskernes trålposer. Disse vrakene er markert på forskjellige måter etter hvor dypt de ligger.Figuren til venstre skal markere et vrak som delvis kan sees over vannet. Symbolet med den rette linjen med tre vertikale linjer viser at det ligger et vrak på bunnen, men at det ligger så dypt at de fleste båter kan passere over det. Dybden ned til vraket er som regel angitt med tall. Der hvor det samme sybolet har en stiplet runding rundt seg, forteller det at deler av vraket kan bli synlig ved lavvann, men at ved normal vannstand vil hele vraket være skjult.Det finnes mange forskjellige bøyer som alle er satt ut for å markere skipsleia. Noen av disse bøyene har innebyggede radarreflektorer og/eller magebelter av refleks. Flere er også utstyrt med bjeller som plinger når bøya beveger seg i bølgene, noe som gir oss en pekepinn på hvor de er i mørke og i tett tåke. Andre kan i tillegg være utstyrt med lys som blinker. Bøyene er markert i kartet slik som på tegningen ovenfor.

Utgave: 

Stikkord: 

I Norge er Selfa med sin Selfa Arctic el-max 1099 (bildet), en av de få som seriøst har satset på hel el-drift i det aktuelle størrelsesområdet.
Det satses seriøst på elektrisk fremdrift for mellomstore og raske båter fra 20 til 30 fots lengde i pionerbedriften Evoy AS i Florø. I Norge er Selfa med sin Selfa Arctic el-max 1099, en av de få som seriøst har satset på hel el-drift i det aktuelle størrelsesområdet.
MICORE: Svenske Micore er tilbake i Norge - nå med Honda eller Tohasu på hekken.
Den svenske båtprodusenten Micore vil tilbake på det norske markedet. Det er nå innledet et distribusjonssamarbeid, der Micore står for levering av båter og Kellox/Loxkel motorer fra Honda og Tohatsu.
Formene til "storsjarken" bygges på Sri lanka
Erling Viksund har bygget over 1000 sjarker og et stort antall fritidsbåter. Han kjent på både god medvind og hard motvind, men nekter å gi opp. I en alder av 80, er han i gang igjen.
Diskret og harmonisk «råtass»
Egil Ranvig, Hydrolift-grunder og sjef/designer/konstruktør av Cormate-båtene, er en av de få helnorske båtprodusentene som får den internasjonale fiffen til å heve på øyenbrynene. Nå har han gjort det igjen.
Er du ute etter de absolutt siste tiendedels knopene på topp, kan det hende du kan finne dem med Livorsis steppede trimplan, som er konstruert for å oppnå mindre våt flate og redusert vannmotstand i de høye hastighetene.
FISKESCOOTER: Sea-Doo Pro Fish er designet for hobbyfiskeren.
Vannscooter bare et leketøy? Slett ikke. Nå kommer den nye generasjonen fra Sea-Doo som har opplevelse og enda større nytte i fokus. Nyheten Fish Pro er konstruert for hobbyfiskeren, men den kan utmerket brukes til mer.
Obligatorisk fritidsbåtregister skal utredes sammen med evaluering av returordning for kasserte fritidsbåter.
FLAGGSKIPET: Yamarin 88 DC er den nye stoltheten fra finske Yamarin.
De nye Yamarin-modellene 88 DC og 63 BR er utstyrt med det nye Yamarin Q-infotainmentsystem. En avansert pekeskjerm som kombinerer elektroniske kart, kjørecomputer og underholdningssystemet.
Twitter icon
e-mail icon