Kurs: Grunnleggende navigasjon

Kurs: Grunnleggende navigasjonKurs: Grunnleggende navigasjonHvem skal vike?

Selv om sjøveisreglene vanligvis ikke tas med under emnet navigasjon, synes vi de er noe av det viktigste man må kunne når man ferdes på vannet. Det handler tross alt om å navigere i nærheten av - og i forhold til - andre båter.De viktigste trafikkreglene på sjøen er omtrent som på land: Du skal vike for trafikk fra høyre og for rødt lys.Tekst: Terje BølstadPå samme måte som det er fastsatt regler for trafikken på land, er det bestemmelser om styring og seilas for trafikken på sjøen. Reglene gjelder for alle fartøyer. Hensikten med sjøveisreglene er å hindre sammenstøt. Bryter du dem, kan du bli straffet. Her skal vi ta for oss de viktigste bestemmelsene som du bør kjenne før du drar ut med båten.
Vikeregler for alle båterNår du nærmer deg et annet fartøy, skal du tydelig og i god tid vise hva du har til hensikt å gjøre. I tråd med god sjømannstradisjon skal du passere i trygg avstand aktenfor (bak) den båten du har vikeplikt for. Har du forkjørsrett i en situasjon der du er på kollisjonskurs med et annet fartøy, skal du beholde kurs og fart, men følge nøye med hele tiden. Skulle den situasjonen oppstå at den som har vikeplikt ikke overholder den, skal du selv vike for å unngå sammenstøt. Du har alltid plikt til å forebygge en kollisjon. En manøver for å unngå en kollisjon skal utføres slik at den andre båten passeres på trygg avstand. Eventuelt må man slakke farten eller stoppe helt opp for å unngå farlige situasjoner.

Fritidsbåter skal holde av veien og vike for større fartøyer og for nyttetrafikk. I trange leder skal du holde til styrbord (høyre), så nær leias yttergrense som mulig. Både motor- og seil-båter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.

En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Det gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, skal du passere på den siden som er lengst bort fra eventuell annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende båt eller ikke, skal du gå ut i fra at du er det. Før du forandrer kurs, skal du alltid se akterover for å være sikker på at andre fartøy ikke er i ferd med å passere deg. Det gjelder alltid, ikke bare i denne situasjonen.
Vikeregler for motorbåterNår to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge vike litt til styrbord (høyre) i god tid. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre side).

Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre, og det er fare for sammenstøt, skal den båten vike som har den andre på sin styrbord side. Gå alltid aktenom (bak) den andre båten.

Når en seilbåt (som bruker seil som fremkomstmiddel) og en motorbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike. Dette gjelder ikke når seilbåten innhenter motorbåten. Bruker seilbåten motor – selv om seilene er oppe – regnes den som motorbåt, og da kommer forrige regel til anvendelse. Men et seilbrett regnes som seilbåt! Et fartøy som bare benytter et støtteseil (mesan) betraktes ikke som seilfartøy. Gå alltid aktenom (bak) den andre båten.

Hvis du er i tvil om du er på kollisjonskurs med et annet fartøy som du ser langt borte, kan du ta gjentatte kompasspeilinger på det. Selv må du holde den samme kursen. Hvis peilingene forblir de samme, er det fare for kollisjon. Hvis peilingene nærmer seg din egen båts baug, vil det andre fartøyet gå foran. Fjerner peilingene seg fra din baug, vil du gå foran. Er du i den minste tvil, må du regne med at det er fare for kollisjon.

Vikeregler for seilbåterVikereglene for seilbåter er noe mer kompliserte. Har du motorbåt, kan du derfor med fordel hoppe over dette avsnittet. Men vær klar over at disse reglene også gjelder for brettseilere.

Når to seilbåter som er på kollisjonskurs, har vinden inn på forskjellige sider, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre. Den brede pilen på illustrasjonene viser vindretningen.

Hvis to seilbåter som er på kollisjonskurs, har vinden inn fra den samme siden, skal båten til lovart vike for den andre. Båten til lovart (eller som vi ofte sier, ’båten i lo’) er den båten som er nærmest den siden det blåser fra.

I mørketOm natten kan den være vanskelig å se andre båter, og å vite hvor de kommer fra. For å forstå om vi skal vike eller ikke, må vi kunne noe om lanterner på forskjellige slags båter. De viktigste lanterner på mindre båter er vist på figuren under. Større fartøyer kan ha flere lanterner i tillegg. Vi skal se nærmere på lanterner i en senere del av kurset. Inntill da skal vi konsentrere oss om hvilke lanterner som er viktige i denne sammenheng (’Hvem viker?’). Ser du kun én hvit lanterne på en båt, ser du den bakfra. Da gjelder eventuelt regelen om at innhentende båt viker. Ser du både en grønn og en rød lanterne, ser du den omtrent rett forfra. Da gjelder eventuelt regelen om at møtende båter skal vike til styrbord for hverandre. Ser du bare en grønn lanterne (eventuelt sammen med en hvit topplanterne), kommer den andre båten fra din babord side, og da skal den vike for deg. Ser du bare en rød lanterne (eventuelt sammen med en topplanterne), skal du vike for den andre båten. På land skal du stoppe for rødt lys, på sjøen trenger du bare å vike for rødt lys!

De viktigste reglene· Det er vikeplikt for båter som kommer fra styrbord.

· Du skal vike for båter du innhenter.

· Motorbåter har vikeplikt for seilbåter.

· Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer.

Utgave: 

Stikkord: 

NY GENERASJON: AMT 210 DC representerer en ny generasjon daycruisere fra Finland. (Foto: Amund Rich. Løken).
Nye 210 DC er finske AMTs siste bidrag i et stadig voksende marked for daycruisere. Nyheten vises på «Sjøen for alle» på Lillestrøm denne uken.
Den er den minste i Ibiza-rangen, men den har avgjort et Ibiza-gen i seg, nyheten Ibiza 450 Roto, den nye ungdomsbåten fra Ibiza som kan leveres med motorkraft opp til 25 hester. Båten som fredag skal tildeles en fortjent vinner er utstyrt med en Yamaha 9
En av nyhetene på årets utgave av båtutstillingen «Sjøen for alle» er Ibizas rotasjonsstøpte ungdomsbåt 450 Roto. Fredag kan du vinne den her på messen, sier Morgenklubbens Geir Schau.
Amerikansk båtindustri er mangesidig og markedet er stort nok til at noen lever godt design du ikke ofte ser. Danalevi Powerboat er en av disse og de lever godt på designlinjer fra den tiden amerikanske biler var ekte «Amerikanere».
62 knop med twin Mercury R400 koplet til Mercury Racing Digital Zero Effort throttles er kort hva du kan vente deg som standardlevering hvis du kjøper en Sunseeker Hawk 38.
Bowridere med sitteplasser forut har ikke fått norsk navn. Det har forsåvidt ikke RIB heller. Uansett: Capelli er tidlig ute med kombinasjonen av de to.
Når ting med O-ringer blir vanskelige å ha med å gjøre og går tregt, kan du forlenge livet til O-ringen med WD 40. Spraying av gummi over lengre tid mener mange kan føre til at gummien morkner.
Nye vidundersprayer popper opp, men WD 40 er fortsatt en av de seiglivede kongene på haugen. Super på mekanikken og elektronikken, men også grei til å impregnere båtsko og støvler og over 100 andre jobber i hverdagen både her, der og ikke minst: ombord.
Det er skumle tider for båter som ligger utpå. Spesielt de åpne eller delvis åpne som samler mye snø. Med meldinger om mildvær og frost om hverandre, er det all grunn til å ta en tur nedom havna med snøskuffa eller øsekaret.
SKYTER FART: Nordkapp Boats blir tilført markedskraft med Frydenbø Marine som ny hovedeier.
Frydenbø Marine og Nordkapp Boats har siden 2001 hatt et fruktbart samarbeid om produksjon og distribusjon av båt- og motor i Skandinavia. Nå rigger de seg for fremtiden med Frydenbø Marine som ny hovedeier.
Twitter icon
e-mail icon