KNBF

KNBF

Den hellige strandsonen
Båtfolk flest har stor sans for vern av strandsonen. Vi er like avhengige av tilgang til strandsonen som folk på land. Et levende kystmiljø er en forutsetning for et godt båtliv, men strandsonen må ikke være forbeholdt folk som kommer landeveien. For at vi skal kunne nyte sjø- og båtlivets gleder må vi ha et sted å legge båten. Det er en desperat mangel på båtplasser langs hele kysten og spesielt i nærheten av kystbyene. Båthavner må nødvendigvis ligge i strandsonen!
Vi har en kystlinje i Norge som tilsvarer en lengde på 1 ½ gang rundt Ekvator. Derfor blir det helt feil når Miljøverndepartementet og flere fylkesmenn tolker Strandloven så rigid at nesten en hver fjærestein er ”hellig”. Da blir muligheten for å etablere nye båthavner tilsvarende vanskelig. Vi har hatt en rekke eksempler på det. Senest i Farsund hvor fylkesmannen og Miljøverndepartementet satte foten ned for en ny båthavn med 500 båtplasser mens både fylkesmannen og departementet godkjente en stor vindmøllepark på Lista.

Denne saken ble tatt opp i Stortingets spørretime 17. februar. Dialogen mellom stortingsrepresentant Henning Skumsvoll (Frp) og miljøvernminister Erik Solheim er interessant lesning. Statsråden innrømmer at dette var en vanskelig avgjørelse hvor departementet måtte foreta en avveining av forskjellige nasjonale interesser. Vi kan bare konstatere at den store mangelen på båtplasser ikke ble tillagt vekt og at dette ikke er en prioritert ”nasjonal interesse”. Vi anbefaler statsråden og hans departement til å revurdere denne oppfatningen. Sjø- og båtliv er en del av den norske ”folkesjela” og vedrører halvparten av befolkningen i Norge!

Vi har også merket oss at politikere i kystkommuner gjerne prioriterer utbygging av private havner og marinaer, men er tilbakeholdne når det gjelder å utnytte mulighetene for utvidelse av eksisterende fritidsbåthavner som drives av frivillige, organiserte båtforeninger som står for den definitivt mest kostnadseffektive måten å drive en båthavn på.. Vi er overbevist om at kommunal støtte og bistand til båtforeningene vil være en meget god investering for kommunen og til fordel for kommunens innbyggere.
Hvis mangelen på båtplasser skal løses, må fylkesmennene og Miljøverndepartementet innse at båthavner nødvendigvis må ligge i strandsonen og at båtfolket er like interessert i å bevare, og bidra til, et levende kystmiljø som badegjester og andre som kommer landeveien! Og båtfolket er like avhengige av et sted å fortøye båten som bilistene er avhengige av en parkeringsplass til bilen!

Jan H. Syvertsen
Generalsekretær

Styrket sekretariat i KNBF
Forbundsstyret har lenge ønsket å styrke bemanningen i sekretariatet for at vi skal få bedre kapasitet til å videreutvikle forbundet, ivareta kontakten med regioner, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer og å yte bedre service til hele vår kontaktflate. En vesentlig forbedret økonomi i forbundet har nå gjort det mulig å styrke sekretariatet.

Hege Reimertz Lunde
har fått ny stilling som organisasjonskonsulent. Hege har vært ansatt som administrasjonssekretær i forbundet siden 15.5 1998 og har nå fått selvstendige prosjektoppgaver og vil fortsatt ivareta kontakten med medlemsforeninger og enkeltmedlemmer, saksbehandling for Norske Sjø, besiktigelsesmannsordningen, båtskolen og ikke minst forbundets deltakelse på messer og arrangementer i regionene.

Magdalena Magnussen
er ansatt som ny administrasjonssekretær. Hun er født og oppvokst i Polen, men har bodd i Oslo de siste 18 år. Hun har bakgrunn fra restaurantbransjen og som selvstendig næringsdrivende. Magdalena er også utdannet som advokatsekretær og studerer jus og filosofi på fritiden. Hun har nå fullført 1. avdeling Juridikum. Hennes hovedoppgave er alle administrative rutiner i sekretariatet.

Sekretariatet har nå 4 ansatte som fungerer som et sammensveiset team hvor alle tar et tak og bistår hverandre. Generalsekretær Jan H. Syvertsen holder fremdeles i trådene og ass. generalsekretær Endre Solvang har organisasjonsutvikling, økonomi og styring av en rekke viktige prosjekter som sine hovedoppgaver. Men vi er tilsnakkendes alle sammen!

Gamle og nye “koster” i regionene
Alle regionene har nå holdt sine årsmøter og har valgt sine tillitsmenn og –kvinner. Dessverre er det vanskelig å engasjere kvinnene i tillitsverv, det være seg i forbundets sentralt, i regionene og i båtforeningene. På den annen side takker vi alle dem som bruker fritiden sin på å gjøre en innsats for båtfellesskapet!

Region Troms og Finnmark
har gjenvalgt Asbjørn Sandbakk, Harstad Båtforening, som regionleder. Asbjørn har sittet 4 år som regionleder og har vært en driftig leder av forbundets Vedtekts- og organisasjonskomité.

Region Nordland
har valgt Birger Schjølberg, Straumen Båtforening, som ny regionleder etter Oddleiv Torsvik som er foreslått som ny visepresident I forbundet.

Region Midt-Norge
gjenvalgte Jarle Pedersen, Sandstad Båtforening, som regionleder. Jarle har vært regionleder i 2 år.

Region Vest
har valgt Jan-Inge Kleppevik, Kleppe Båtlag, som nye regionleder etter Jørg-Eyolf Fagerhaug som har uttjent sin 6-års periode som regionleder. Jan-Inge har også sittet i forbundsstyret tidligere.

Region Sør
har også valgt en tidligere ”skipper” som ny regionleder. Rolf Frafjord, Ramsvik Motorbåtforening, er tidligere regionleder og tar nå fatt på en ny periode. Han overtar roret etter Egil Kristian Olsen som har vært regionleder i 2 år.

Region Øst
har valgt seileren Kai Schöne, Frognerkilen Båtforening av 1860, som ny regionleder etter Ole Rune Grimsrud som er foreslått som leder av forbundets Finansutvalg. Kai Schöne har nedlagt et betydelig arbeid som leder av forbundets Strategiutvalg.

Samtlige regionledere utgjør forbundets styre sammen med presidenten og visepresidenten, som også utgjør forbundets arbeidsutvalg sammen med lederen av finansutvalget. På Båttinget i Trondheim 10. april vil det bli foreslått at også lederen av Finansutvalget velges særskilt på Båttinget.

Kystvakten skal kontrollere VHF-konsesjonen din!
På Kyst.no leser vi at Kystvakten har inngått avtale med Telenor Maritim Radio om konsesjons- og sertifikatkontroll for bruk av VHF. Kontrollen vil i hovedskak gjelde fritidsbåter og mindre yrkesbåter hvor problemet med uregistrerte VHF-stasjoner er størst. Uregistrerte VIF-stasjoner og operatører som ikke har den nødvendige opplæring og sertifikat kan være et problem for sikkerheten på sjøen og ikke minst for uvettig bruk av VHF. Vi støtter derfor at dette nå blir kontrollert, men det forundrer oss at Telenor ikke har inngått en slik avtale også med sjøpolitiet.

Du finner mer informasjon om KNBF på www.knbf.no !

Utgave: 

Stikkord: 

OPPLEVELSE: Snekkeskipper Roy Olsen står til rors i sin Polar 770 i det de passerer Eiffeltårnet i Paris. Foto: Privat.
Husker du pensjonistparet som dro ut fra Tjøme i en Polar 770 med Paris som mål? Etter mange etapper på Europas vannveier er de endelig fremme.
SAMMEN: Loxkel med Tohatsu slår seg sammen med Kellox og Honda.
Selskapene AS Kellox og Loxkel AS slår seg sammen til ett selskap.
ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.
Informasjons- og holdningskampanjer står i kø fremover...
Fra vår observasjonspost her på akterdekket har vi denne sommeren byttet ut lett sommerkrim med agurknytt og seriøse rapporter om båtfolkets utfordringer på sjøen.
Twitter icon
e-mail icon