Hvor nøyaktige er kartene?

Hvor nøyaktige er kartene?Hvor nøyaktige er kartene?

Fra 50 til 500 meter

Tror du at alle dagens sjøkart har en nøyaktighet på noen få meter? Da bør du lese dette.TEKST: TERJE BØLSTADMange har den forestilling at moderne sjøkart har en nøyaktighet på få meter. Spesielt tror de at de elektroniske kartene er ekstra nøyaktige. Sannheten er nøyaktigheten kan variere mye fra kart til kart, og er blant annet avhengig av når kartmålingen ble foretatt. Og fremdeles produseres mange nye kart basert på gamle målinger, både papir- og elektroniske kart.

Vi tok feil

Artikkelen ”Kan vi stole på PC-kart?” i BM nr. 11/2004 har fått noen til å reagere. Spesielt falt følgende setning enkelte tungt for brystet: ”Stol aldri på at kartplotterens posisjonsnøyaktighet er bedre enn et par hundre meter. Da burde du ha tatt høyde for all usikkerhet i GPS, kart og programvare.” Innvendingene går på at de fleste av dagens elektroniske kart er bedre enn dette. Vi innrømmer at vi tok vi feil. I stedet for et par hundre meter, burde vi ha sagt minst fem hundre meter! For å finne mer ut om nøyaktighet på sjøkart generelt, tok vi kontakt med Sjøkartverket, og spurte om hvilken nøyaktighet de garanterer for.

Grovt sett opererer kartverket med to klasser av nøyaktighet på sjøkartene. På kart basert på målinger etter 1960, er garantert nøyaktighet bedre enn +/- 50 meter. På kart basert på målinger før den tid, er nøyaktigheten ikke bedre enn +/- 500 meter. Siden alle kart produseres etter Sjøkartverkets Primærdatabase, gjelder disse tallene både papirkart og elektroniske kart. Mange av de vektoriserte elektroniske kartene som selges i dag er produsert med (mer eller mindre) manuelle teknikker, med utgangspunkt i papirkart. Disse antas å ha en ekstra usikkerhet i størrelsesorden en millimeter på kartet. På et kart i målestokk 1:50.000, tilsvarer det ytterligere ca. 50 meter.

I dag foreligger hele kysten fra svenskegrensen til Sunnhordaland som ”nye'”sjøkart i Hovedkartserien. Dette er kart i skalaen 1:50.000, med svært nøyaktig topografi og med kartdatum WGS84. Men så vidt vi forstår, eksisterer det fremdeles andre kart på denne strekningen – som for eksempel havnekart og andre kart i større skala – som ikke er basert på nye oppmålinger, og som derfor ikke har samme gode nøyaktighet.

Sjøkartverket har som målsetting at hele norskekysten skal være dekket av et moderne kartgrunnlag innen 2008. Av forskjellige grunner vil oppmålingen av en del områder bli utsatt inntil

videre, og i en del områder vil man derfor kunne få en blanding av nye og gamle data innenfor ett og samme digitalt sjøkart eller ett og samme papirsjøkart. Denne problemstillingen omfatter særlig kart i Hordaland og i områder nord for Vega.

Konklusjonen må være at hvis du ikke er absolutt sikker på at kartet du benytter er basert på nye målinger (hvilket kan være vanskelig hvis du ikke bruker de nyeste papirkartene), kan du bare forvente en nøyaktighet som er bedre enn +/- 500 meter. Spør du hva de forskjellige produsentene av elektroniske kart garanterer når det gjelder nøyaktighet, vil du antagelig få som svar at de ikke garanterer noen ting!

Derfor: Hvis tåka kommer, bør du ikke ta sjansen på at GPS og kartplotter vil få deg trygt i havn! Advarselen gjelder spesielt kart du ikke har så mye erfaring med. For kart du bruker mye, vil du etter hvert få kjennskap til hvor nøyaktige de er.

Utgave: 

Stikkord: 

ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.
Informasjons- og holdningskampanjer står i kø fremover...
Fra vår observasjonspost her på akterdekket har vi denne sommeren byttet ut lett sommerkrim med agurknytt og seriøse rapporter om båtfolkets utfordringer på sjøen.
- Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her får han handlingsplanen fra fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto Sjøfartsdirektorate
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.
FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.
Twitter icon
e-mail icon