Hvis motoren stopper

Hvis motoren stopper  HVIS MOTOREN STOPPER...

  Av Anne Marit Klokk og Hans Due  Dere er midtfjords, det blåser en frisk sønnavind og skuta pløyer bølgene med salt sprut fra baugen. Da skjer det! Den store stillheten senker seg. Fremdriften stopper, og skuta legger seg tvers av sjøene. Mor, far og unger ser spørrende på hverandre. Hva gjør vi nå?  Sjøsyketabletter er neppe det første du griper etter. Her gjelder det å få liv i den hersens metallklumpen under dørken. Bordet på Holmeknatten Fjordrestaurant er reservert til kl. 21.00. Tørr kjeks med svett ost og lunkent vann fra plastkanna, frister ikke i forhold til menyen på restauranten.

  -Hent verktøykasse og instruksjonsbok! Befalingen er krystallklar fra skipperen.

  Men forberedelsene har vært for dårlige. Neglesaks, høvel, korketrekker og tennpluggnøkkel passer like godt til diesel-motoren som kinesiske spisepinner til tomatsuppe.

  Gjør livet enklere for deg selv og tryggere for hele familien. Det betyr at du har en liten hjemmelekse å gjøre før ferien starter. I samarbeide med altmuligmann John Thyberg i Dynamic Marin i Horten og Erik Brauner i La-Sa Båt & Motor har vi satt opp lekseboken.
  Reservedeler

  Du behøver ikke ha med deg et komplett delelager, men enkelte ting bør finnes ombord:

  * Impeller til vannpumpen

  * Viftereim

  * Et par liter olje

  * En liter hydraulikkolje (hvis du har hydraulisk styring)

  * Diesel/bensinfilter

  * Reservepropell

  * Smørefett

  * 10-liters kanne med bensin/diesel

  * Oljebestandig taperull

  * Universalt og bøyelig dyserør.

  Verktøy

  Med dette verktøyet, kan du utføre de aller fleste "førstehjelpsoperasjoner":

  * Skrutrekker

  * Stjernetrekker

  * Tang

  * Skiftenøkkel

  * Fastnøkler (8mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm,19 mm)

  * Ståltråd

  * "Verktøy på boks" (CRC,556)

  Dagen før!

  Dagen før dere kaster loss for årets sommerferie (og helst minst en gang i måneden gjennom hele sesongen), skal følgende gjøres i båten:

  * Sjekk oljenivået i motoren (se bilde)

  * Sjekk kjølevannsnivået (se bilde)

  * Rens sjøvanns-silen (se bilde)

  * Drenér vannutskilleren til dieselsystemet (se bilde)

  * Hvis du har hekkaggregat, sjekk oljenivået i powertrim-pumpa. (se bilde)

  * Bruk nesen, kjenn om det er generende bensin eller diesellukt i motorrommet. Det kan tyde på lekkasje i drivstoffsystemet.

  Grunnen til at disse sjekkpunktene skal gjennomgås før avreise, er at da har du ro ombord. Motorromet ikke er blokkert av feriebagasje, forventningsfulle familiemedlemmer ivrige etter å komme avgårde. Erfaringsmessig blir tekniske kontroller enten utelatt eller svært overflatisk da.

  Motorstopp

  Foruten grunnstøting, vannlekkasjer eller brann ombord, er motorstopp det mest dramatiske som skjer. Ofte vil du få et varsel på instrumentbordet om hva som er galt.

  Hvis en varsellampe tenner, er det faste prosedyrer for hva du skal gjøre.

  Kjølevannstemperaturen er for høy:

  - Sjekk om krana til kjølevannsinntaket er åpen. Har du strak aksel, vil kjølevannsinntaket sitte i bunnen av båten i nærheten av motoren. Har du båt med hekkaggregat, sitter kjølvannsinntaket i motorrommet og på drevet der det går gjennom akterspeilet. (se bilde)

  - Sjekk om silen i kjølesystemet på saltvannssiden er tett.( se bilde)

  - Hvis impelleren i kjølevannspumpa er defekt, må den skiftes. Forsøk å ruse motoren uten at gearet er koblet inn, og se om temperaturen synker. Ofte vil du høre en hyling fra vannpumpa hvis impelleren er dårlig.

  -Sjekk om vifteremmen er hel. Den driver nemlig også vannpumpa.

  Oljetrykkslampa lyser:

  -Sjekk oljenivået i motoren. Etterfyll om nødvendig.

  Ladelampen lyser:

  -Sjekk vifteremmen. Den driver generatoren.

  -Sjekk om batteriskoene er ordentlig festet til batteriet, og at polene er rene og uten irr. Det kan være dårlig kontakt. Har du dieselmotor, er det ingen katastrofe om du ikke har lading. Motoren går allikevel slik at du kan karre deg til et verksted.

  Alle lamper lyser:

  -Sjekk vifterem. Den driver vannpumper og generator, og uten den vil du hverken få kjøling eller lading.

  Motoren stopper, men det er ingen indikasjon på varmgang, manglende lading eller oljetrykk:

  -Sjekk drivstoffmåleren. Er tanken tom, må du etterfylle fra reservekannen. Har du bensinmotor, er det som regel greit å få startet igjen. Har du dieselmotor, må du som regel lufte drivstoffsystemet. Da åpner du en skrue på toppen av dieselfilteret og bruker håndpumpen på dieselpumpen til å pumpe fram diesel til det ikke kommer luft. (se bilde)

  -Sjekk samtidig drivstoff-filteret. Når tanken begynner å bli tom, og båten ruller, blir det gjerne virvlet opp en del grums fra bunnen av tanken. Dette kan tette filteret slik at du ikke får drivstoffet fram til sylindrene. Hvis filteret er tett, kan det lønne seg å skru av drivstoffslangene og stikke dem rett ned i reservekannen i steden for å helle drivstoffet på tanken (se bilde). Da unngår man å trekke opp mer av bunngrumset slik at filteret tettes igjen med en gang.

  Hvis du har dieselmotor, må du huske på å stikke begge drivstoffslangene ned i tanken, både tur- og returslangen.

  -Har du bensinmotor, bør du også sjekke om batteriskoene er skikkelig festet til batteripolene slik at det kommer strøm fram til tenningssystemet. Du kan sjekke om det kommer gnist på tennpluggene ved å skru dem ut , feste dem til kabelen og holde pluggen mot godset mens du lar starteren gå. Slår tennpluggen gnister, er det sannsynlig at problemet ligger på drivstoffsiden.

  Propellen er vekk!

  Propeller kan falle av eller bli skadet ved grunnstøting. Det er nå reservepropellen skal frem. Hvis motoren ruser opp og du mister all fremdrift, er det mest sannsynlig propellen som er borte. Det kan også være problemer med gearet. Har du strak aksel, kan du først sjekke om propellakslingen går rundt. Gjør den det, er det på med badebukse og dykkermaske for inspeksjon. Det er ikke så lett å jobbe under vann,men itt hjelp kan det være om alle andre ombord går helt foran på fordekket slik at akterenden heves.

  Har du hekkaggregat, må du vippe opp aggregatet og sjekke om propellen(e) sitter på. Gjør de det, bør du også kjenne om den (de) sitter fast på akslingen. Det har nemlig hendt noen ganger (spesielt på Volvos duopropeller) at propellen slipper gummibøssingen. Har den det, eller er en eller begge propeller borte, må du skifte propeller. Husk da på at du setter inn akslingene godt med smørefett. I motsatt fall kan vinkelsliper være eneste brukbare redskap hvis propellene skal av en annen gang.

  Powertrim/hydraulisk styring

  Hvis det ikke skjer noe med drevet når du bruker powertrimen, kan det være for lite olje på pumpen. Se i instruksjonsboken hvordan du sjekker oljenivået. Som regel er det en påfyllingsskrue midt på pumpehuset, og oljen skal være opp til denne skruen. Dette er ting du kan vente med å sjekke til du kommer i havn. Det er ingen fare med å kjøre videre dersom ikke powertrimen virker.

  Hvis den hydrauliske styringen er upresis og forandrer seg hele tiden samtidig som du hører en knitring når du vrir på rattet, er det sannsynligvis for lite hydraulisk olje i pumpen slik at den suger luft. Da må du etterfylle hydraulisk olje. Påfyllingsknappen sitter på toppen av den sorte boksen som rattstammen er festet i. Oljenivået skal være 1-1,5 cm. under toppen. Samtidig bør du også lufte systemet dersom det lar seg gjøre. På Sleipners hydrauliske styringer er dette en forholdsvis omfattende affære som du bør la verkstedfolk gjøre. Tenfjords styring er adskillig enklere.

  På sylinderen som er festet til roret eller drevet, er det to skruer der de hydrauliske slangene går inn. Du åpner først den ene, og får en til å dreie på rattet til det kommer ren hydraulikkolje uten luft. Så skrur du igjen denne skruen og gjør likedan på den andre siden. Sjekk samtidig at det ikke er lekkasje i de hydrauliske slangekoblingene på sylinder og pumpe. Er det det, kan du som nødløsning surre tape rundt, samt ståltråd. Forhåpentligvis holder det slik at du kan karre deg til land for skikkelig reparasjon.  Husk å ha med

  Erik Brauner ved La-Sa Båt & Motor i Bestumkilen i Oslo har gitt oss en liste over hva han alltid har med seg ombord, utstyr han også anbefaler alle andre å huske før de drar på båtferie.

  Motorteknisk:

  * Ekstra olje, både til motor og gearkasse

  * Vifterem

  * Kilerem

  * Impeller

  * Slangeklemmer

  * Ekstra forfilter om det finnes. Utrolig hvordan båtfolk sparer på noe så enkelt og billig som reservefilter, med tanke på all den dårlige dieselen vi får kjøpt i dag.

  * For Volvo-motorer - riktige sikringer

  * For bensinmotorer - tennplugger og stifter, hvis det finnes

  * For påhengsmotorer - ny bryterpinne til propellen  Annet utstyr

  * Skruer av forskjellig dimensjoner

  * Kabelsko

  * En stump kabel kan gjøre underverker

  * Et sett treplugger til å dytte inn i slanger som ryker. Selges i sett (Konekiler).

  * En ekstra propell. Noen propelltyper har svært lang levering og man kan få ødelagt en ferie om man ikke garderer seg.

  * Splint og kile til propellen

  * Sikringer

  Sikkerhetsutstyr

  * Redningsvester

  * Nødraketter

  * Hansa redningsline

  * Drivanker

  Før sjøsetting

  -Skjer det noe med drevet, må båten opp. Alt det bør være klart på forhånd. Før båten sjøsettes, skal man ha kontrollert bunnkraner. Det som svært ofte skjer er at man har latt kranen stå åpen, og når man så kommer utpå og vrir på rattet, ryker spinneren og båten må opp igjen, sukker Erik Brauner.

  -Folk må lære slike ting nå når de har båtene sine lenger og ikke bytter modell annet hvert år. Det blir mer å gå over og passe på. Som for eksempel gummislangene, spesielt for kjølevannet. De har en levetid på 4 - 5 år før de sprekker.

  På sjøvannskjølte motorer bør man sjekker termostaten. Ta den ut og se på den. Kok den i vann og se at den funskonerer. En termostat kan man skifte selv hvis den gamle er kaput.

  Hjertesukk

  -Mange av de problemene folk opplever med båtene sine i ferien, kunne vært fikset i løpet av vinteren og våren. Alle kommer dagen før sjøsetting og skal ha gjort en hel del. Det er ikke alltid vi klarer reparasjonene og kontrollene i tide, og så "glemmer" man svakhetene til noe ryker midt i ferien.

  Denne mentaliteten skulle vi gjerne ha snudd. Kanskje neste år, håper Erik Brauner.

Utgave: 

Stikkord: 

Den er den minste i Ibiza-rangen, men den har avgjort et Ibiza-gen i seg, nyheten Ibiza 450 Roto, den nye ungdomsbåten fra Ibiza som kan leveres med motorkraft opp til 25 hester. Båten som fredag skal tildeles en fortjent vinner er utstyrt med en Yamaha 9
En av nyhetene på årets utgave av båtutstillingen «Sjøen for alle» er Ibizas rotasjonsstøpte ungdomsbåt 450 Roto. Fredag kan du vinne den her på messen, sier Morgenklubbens Geir Schau.
Amerikansk båtindustri er mangesidig og markedet er stort nok til at noen lever godt design du ikke ofte ser. Danalevi Powerboat er en av disse og de lever godt på designlinjer fra den tiden amerikanske biler var ekte «Amerikanere».
62 knop med twin Mercury R400 koplet til Mercury Racing Digital Zero Effort throttles er kort hva du kan vente deg som standardlevering hvis du kjøper en Sunseeker Hawk 38.
Bowridere med sitteplasser forut har ikke fått norsk navn. Det har forsåvidt ikke RIB heller. Uansett: Capelli er tidlig ute med kombinasjonen av de to.
Når ting med O-ringer blir vanskelige å ha med å gjøre og går tregt, kan du forlenge livet til O-ringen med WD 40. Spraying av gummi over lengre tid mener mange kan føre til at gummien morkner.
Nye vidundersprayer popper opp, men WD 40 er fortsatt en av de seiglivede kongene på haugen. Super på mekanikken og elektronikken, men også grei til å impregnere båtsko og støvler og over 100 andre jobber i hverdagen både her, der og ikke minst: ombord.
Det er skumle tider for båter som ligger utpå. Spesielt de åpne eller delvis åpne som samler mye snø. Med meldinger om mildvær og frost om hverandre, er det all grunn til å ta en tur nedom havna med snøskuffa eller øsekaret.
SKYTER FART: Nordkapp Boats blir tilført markedskraft med Frydenbø Marine som ny hovedeier.
Frydenbø Marine og Nordkapp Boats har siden 2001 hatt et fruktbart samarbeid om produksjon og distribusjon av båt- og motor i Skandinavia. Nå rigger de seg for fremtiden med Frydenbø Marine som ny hovedeier.
«Den nye generasjonen styrhusbåter fra Askeladden er svært godt disponert. Det er sørget for løsninger der plassen utnyttes på de riktige stedene. Det gjør båten til en glimrende weekendbåt med et allsidig brukspotensiale.» Dette er kort hva redaktør Atle Knutsen konkluderer med etter å ha testet nyskapningen.
Twitter icon
e-mail icon