Frikjent av PFU

Frikjent av PFUBåtmagasinet brøt

Ikke god presseskikk

Dolmøy Båt & Marina har klaget Båtmagasinet inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for en artikkel om CE-merking av båter. Artikkelen sto på trykk i nr. 7/2005 på side 88 og hadde tittelen "CE-merkingen: En illusjon?" Pressens Faglige Utvalg har gitt Båtmagasinet medhold i at artikkelen ikke var brudd på god presseskikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et oppslag over to sider i Båtmagasinet om såkalt CE-merking av fritidsbåter. Artikkelen handler i vesentlig grad om en polskbygd fritidsbåt som ifølge artikkelen sank ved brygga. Klageren, firmaet som importerte og solgte båten, mener bladet brøt god presseskikk, fordi opplysninger i artikkelen var ukorrekte og fordi klageren ikke fikk full anledning til å imøtegå påstandene. I tillegg mener klageren at bladet ikke i tilstrekkelig grad klargjorde premissene for kontakten med firmaet.

Båtmagasinet avviser klagen og hevder at opplysningene var korrekte. Bladet viser til at det foregikk flere samtaler mellom Båtmagasinets journalist og klageren, og mener at kravet om samtidig imøtegåelse er ivaretatt. Bladet anfører i tillegg at man gjennom å sette søkelys på kritikkverdige forhold, har oppfylt kravene i første kapittel i Vær Varsom-plakaten.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som pålegger redaksjoner å opptre kildekritisk i forhold til at kilder kan ha ulike mål med sine ytringer i saker der det åpenbart er flere synspunkter. I den sammenheng vises det også til punkt 1.2, som pålegger pressen et spesielt ansvar for at ulike syn skal komme til uttrykk.

Slik utvalget ser det, var Båtmagasinet i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på om såkalt CE-merking er en god veiledning for båtkjøpere. I det påklagede tilfellet kan imidlertid ikke utvalget på noen måte gå god verken for klagerens eller redaksjonens påberopelse av hva som er korrekt framstilling av saksforholdet.

Utvalget kan heller ikke ta stilling til om klageren fullt ut har fått anledning til å ta til motmæle mot samtlige påstander i artikkelen, men konstaterer at firmaet fikk anledning til å imøtegå det som for leserne måtte framstå som vesentlig, nemlig hvordan bedriften håndterte situasjonen. Selv om bladet ideelt sett på en tydeligere måte kunne ha synliggjort klagerens vurderinger av saksforholdet, mener utvalget at Båtmagasinet i tiltrekkelig grad har balansert artikkelen.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Båtmagasinet ikke har brutt god presseskikk.Oslo, 25. oktober 2005

Odd Isungset, Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Solveig Tvedt, Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller

Utgave: 

FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.
STØRRE OG STØRRE: Mercury er på vannet med ny, rå 450-hester.
Mercury Racing lanserte i dag sin hittil største utenbordsmotor. Med en 4,6 liters V8 på 450 hk med mulighet til å ha inntil seks motorer på samme akterspeil er dette en enorm kraftpakke.
I dag lanserer BRP i USA sin neste store nyhet: Evinrude G2 i3 motorer. Det betyr at også Evinrudes 115 hester snart er på markedet i ny drakt og forbedret utgave.
FULL FART: Hurum Trebåtfestival er i gang, med spennende regattaer og mange arrangementer. Foto: Seilskøyteklubben Colin Archer
Årets utgave av Hurum Trebåtfestival ble en stor suksess, Den offisielle åpningen var fredag med salutt fra dampskipsbrygga og åpningstale av Askers ordfører Lene Conradi på festivalens utescene.
FLAUT: Nordmenn har opplevd mye flaut på sjøen, blant annet i møte med lovens lange arm. Foto: Amund Rich.Løken.
Kaste dreggen i en annen båt? Bli stoppet med for høy promille? Grunnstøte? Les mer om det flaueste nordmenn opplever i båt.
Candela har jobbet i fem år med sin båt som nå altså er klar for lansering.
Den el-drevne hydrofoilen fra Candela Speed Boat i Stockholm er nå klar for test av den første produksjonsmodellen.
En god ting kan ikke skrives for ofte og vi blir stadig spurt om rengjøring av den oppblåsbare. Derfor denne "ønskereprisen": Vi har gjennom årene prøvd «vanlige» vaskemidler på den oppblåsbare jolla uten hell, og fant ut at spesialmidler er det eneste som duger til denne jobben.
NØKLER: Veileder i Kirkens Bymisjon i Tønsberg, Henrik Larsen, fikk nøkler til båten fra Jørn Hennig i Vrengen Maritime. (Foto: Amund Rich. Løken).
-Vær så god, bruk båten hele sesongen. Vi spanderer også drivstoffet, sier Jørn Hennig i Vrengen Maritime. I dag stilte han en Pioner 15 med 20 hesters motor til Kirkens Bymisjon disposisjon i Tønsberg.
Twitter icon
e-mail icon