Båtskolen: Bølleterskelen

Båtskolen: BølleterskelenBåtskolen del 5

Bølleterskelen

Sjekk hekkbølgen! 5 knop er bølleterskelen. Uansett båt lager du sjenerende bølger for andre oppankrede båter i skjermet farvann hvis du kjører fortere. Det kritiske området er mellom 5 og 10 knop viser bølgemålinger og tester. Kystdirektoratet prøver nå å standardisere fartsgrensene til sjøs langs land og i trange farleder.

Tekst: Atle KnutsenI forbindelse med Kystdirektoratets arbeid med en revidering av fartsregelverket for fritidsbåter, ble den første systematiske registrering av bølger skapt av fritidsbåter, gjennomført i Moss i slutten av mai. Målingene ble gjort for å se på virkningene av de ”båtskapte” bølgene fra kategoriene ”deplasementsbåt”, ”halvplanende båt” og ”helplanende båt”. Registreringene ble foretatt med sensorer plassert på en bestemt dybde under vannflaten 15 og 50 meter fra en målebøye i strandlinjen. I tillegg gjorde man subjektive observasjoner ombord i en båt fortøyd til land og med kaffedreggen ute, og i en annen båt som lå på svai. Bølgehøyde og- lengde ble registrert ved 5 knop, 7,5 knop, 10 knop og full fart. Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) i Trondheim, i samarbeid med Moss Motorbåtforening sto for målingene. Båtmagasinet var tilstede som observatør.

Målsettingen med nye fartsbestemmelser er først og fremst myntet på å regulere ferdselen langs land og i trange sund, havner og farleder og ikke over alt ellers. Konklusjonen man kan trekke av dataene som ble hentet inn under målingene tilsier at bølgene som genereres av en båt som beveger seg i 7,5 knop er betydelig større og mer sjenerende for omgivelsene enn bølger som oppstår når den samme båten forflytter seg i 5 knop. Det har vært sagt et utall ganger, men kan aldri gjentas for ofte: SNU PÅ HODET OG SJEKK HEKKBØLGEN!

Kystdirektoratets prosjektgruppe, som har fått navnet Prosjekt om forenkling av lokale forskrifter om fartsbegrensinger til sjøs, skal i oktober fremlegge en innstilling til revidering av dagens fartsbestemmelser for fritidsbåter. Som prosjektnavnet tilsier, bestreber myndighetene seg på å foreta en forenkling av regelverket. Dette er i dag både komplisert og lite konsekvent siden det er opp til havnestyrene i den enkelte kommune å regulere farten i de respektive farvann. I dag er det nemlig slik at reglene i én kommune eksempelvis kan forby hastigheter over fem knop innenfor et belte på 50 meter fra land i tidsrommet 15. juni til 15. august, mens det i andre kommuner kan være en 15 knops grense utenfor 150 meter fra land hele året. I praksis kan det være vanskelig å orientere seg i dette regelmylderet – både for båtfolk og myndigheter.

Reidar A. Sundvor, prosjektleder i Kystdirektoratet, argumenterer for å ha fartsgrenser til sjøs blant annet ved å vise til et fremtidsscenario som vil kunne bli en realitet dersom man ikke kommer frem til bestemmelser som regulerer farten på sjøen:

– Vi tror at sjøens funksjon som rekreasjonssted vil svekkes og at de som i dag bruker sjøen i fritiden i verste fall vil vende sjøen og båtlivet ryggen hvis vi ikke kommer frem til en fornuftig regulering av farten til sjøs, sier Sundvor.

Videre legges det i revideringsarbeidet vekt på sikkerhet for den båtfarende selv og andre som befinner seg på og ved sjøen, miljøhensyn både i forhold til utslipp og erosjon i strandlinjen, men også sikkerheten og komforten til de som befinner seg ombord i oppankrede og fortøyde båter.

Utgave: 

DE STERKE MERKEVARENE Båtliv og Båtmagasinet slår seg sammen. Her redaksjonssjef Jørn Finsrud (t.v.) redaktør Atle Knutsen og ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie.
Norsk Maritimt Forlag AS har kjøpt Båtmagasinet fra Aller Media og slår det sammen med Båtliv.
Endre Solvang i KNBF er lang med alvorstynget enn hva dette bildet viser. KNBFs søknad om momsrefusjon på vegne av båtforeningene er avslått.
Vi oppfyller kriteriene til momsrefusjon. Derfor stiller vi oss uforstående til avslaget og er svært skuffet, sier generalskretær Endre Solvang i KNBF. Dersom KNBFs klage ikke fører frem vil norske båtforeninger få 12 millioner færre kroner å rutte med kommende år.
VIL KLAGE: Cecilie Klem i KNBF sier arbeidet med å klage på vedtaket allerede er i gang. Generalsekretær Endre Solvang har ikke vært tilgjengelig for kommentar.
Kulturdepartementet har avslått KNBFs søknad om momskompensasjon på over 12 millioner kroner.
OPPLEVELSE: Snekkeskipper Roy Olsen står til rors i sin Polar 770 i det de passerer Eiffeltårnet i Paris. Foto: Privat.
Husker du pensjonistparet som dro ut fra Tjøme i en Polar 770 med Paris som mål? Etter mange etapper på Europas vannveier er de endelig fremme.
SAMMEN: Loxkel med Tohatsu slår seg sammen med Kellox og Honda.
Selskapene AS Kellox og Loxkel AS slår seg sammen til ett selskap.
ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
Twitter icon
e-mail icon