Båtmotorers pålitelighet

Båtmotorers pålitelighetBåtmotorers pålitelighet?


Når en motorprodusent har gjort en feil, hvordan kan de ignorere problemet isteden for å rette det opp med deler og anvisning, spør båteier Anton Thune-Holm. Her forteller han om sine vanskeligheter med en spesiell motor i håp om at produsent og importør skal skjerpe seg.

Av Anton Thune-HolmMiljøbevegelsen i USA fikk en betydningsfull sak den gang advokaten Ralph Nader i detalj studerte hvordan en bestemt bilmodell som konstruksjon ville klare seg om uhellet var ute. Han påviste at den bestemte bilmodellens konstruksjon var så dårlig at uansett type trafikkuhell, var den en stor sikkerhetsrisiko for fører og passasjerer. Resultatet ble publisert i en bok med tittelen “Unsafe at any speed” som fikk mye oppmerksomhet. Så mye oppmerksomhet at bilmodellen ikke ble produsert mer.

Jeg mener det er på tide at vi retter et tilsvarende søkelys mot båtmotorer. En motor i en båt er like betydningsfull som en motor i et fly, ikke når vi ligger i havn en stille sommerdag, men vi må kunne stole på båtmotoren også den dagen værforholdene er som verst. Gjør ikke motoren jobben sin, blir den en sikkerhetsrisiko og kan i verste fall føre til at det går riktig galt med båten og folket ombord.

Derfor må vi kunne forvente meget høy driftssikkerhet av motoren. Ved at konstruksjonen er god og ved at den som skal sørge for stell og vedlikehold, får de riktige instruksjoner om hva man skal gjøre for å holde den i god stand.

Et dårlig eksempel

Jeg har en 130 Hk motor i min båt som ble levert meg fra verftet som en ny og “avansert” konstruksjon. Allerede etter et års drift, dvs. noen hundre driftstimer, begynte det å lekke vann fra sammenføyning mellom rør for kjølevann inn på en varmeveksler/kjøler.

Konstuksjonen er som det fremgår av illustrasjonen, et rør med en krage med en O-ring som tettemiddel. Da det begynte å lekke, ble O-ringen forsøkt skiftet med dårlig resultat. Henvendelser til importfirmaet ga ingen resultater. Presentasjon av problemstillingen for produsentens representanter på “Sjøen for alle” ga ingen anvisninger. Forsøk på å anvende diverse typer “lurium” på boks og tube, representerte heller ingen løsning. Problemet var så stort at stadig etterfyllinger av kjølevann var nødvendig.

Årsaken viste seg å være at kragen på ferskvannsrøret var så stor at den slet vekk en del av den “hylsen” den skulle inn i, og det oppsto en spalte som fleksibiliteten i O-ringen ikke kunne tette. Produsenten så på kalenderen og fraskrev seg ansvar for det jeg ville kalle en konstruksjonsfeil, fordi den ble påvist for sent. Jeg ble riktignok tilbudt ny kjøler av samme konstruksjon fra importøren til en pris av ca kr 6 000,-Det ble for dyrt og representerte heller ingen konstruksjonsforbedring. Mitt nest siste forsøk på å få konstruksjonen tett var at jeg fikk lagt på litt tinn der metallet i hylsen var slitt vekk.

Løsningen

I sommer møtte jeg en annen båteier som også hadde hatt problemet med denne motoren og konstruksjonen, og han hadde for sin del byttet til annet fabrikat. Men han visste råd, jeg skulle bare gå til en bestemt leverandør av slanger, kjøpe to dimensjoner og lage en overgang som jeg kunne sette utenpå og trekke til med slangeklemmer. Løsningen har vist seg å holde så langt.

Slangebutikkens kyndige ekspeditør var godt kjent med problemet med denne bestemte motoren og kunne fortelle om mange båteiere som slet med det problemet at kjølevannet forsvant.

Bør jeg fortelle at en motor som mister kjølevannet kan gå så varm at den ødelegges, og hender det under vanskelige værforhold kan det stå om livet når fartøyet ikke har fremdrift?

For dårlig!

Mitt ankepunkt er dette: Når leverandøren har levert en konstruksjon som viser seg ikke å holde hva den skulle og problemet er så alminnelig at det er godt kjent blant båtfolk og rekvisitaleverandører, burde produsenten med tanke på alle dem som har lagt sin skjebne i hendene på hva man trodde var en kvalitetsmotor fra en seriøs leverandør, komme opp med nødvendige deler og en anvisning for å kunne modifisere konstruksjonen.

Når dette ikke blir gjort, fører det bare til at dette motorfabrikatet ikke blir kjøpt om igjen.

I arbeidet med å finne en god løsning på problemet, kjøpte jeg motorens delekatalog (kr 500,-) og oppdaget der at det var flere modifiseringer som var gjort på andre rørforbindelser som åpenbart representerte problemer. At den samme motorfabrikanten leverer med en instruksjonsbok som er så uoversiktlig at det er meget lett å gjøre feil ved stell og vedlikehold, representerer en ny sikkerhetsrisiko.

Egentlig hadde jeg tenkt å holde "tett" om mine opplevelser med motoren. Men en annen båteier mente det ville tjene båteierenes sak om jeg skrev historien fordi det kunne føre til at produsent / importør skjerpet seg, - og det ville alle (også produsenten) ha glede av.

Selv hadde også denne båteieren dårlig erfaring med sin motor av samme fabrikat som min og han hadde byttet til et annet fabrikat i sin båt forut for en lengre tur.

Utgave: 

Stikkord: 

Hos ekspertisen er en prosents forbedring på propelleffekt et realt kvantesprang. Sharrow propellens tester viser effektforbedringer på 9 - 15 prosent.
Nimbus Boats AB kjøper finske Bella Boats av Brunswick Corporation og danner dermed Nordens ledende konsern i fritidsbåtbransjen. Kjøpet omfatter samtlige av Bellas varemerker: Bella, Flipper, Aquador og Falcon.
Tyske Hanse har tatt over båtbyggerier i vansker. På motorbåtsiden er det norske Fjord og Engelske Sealine som er ryggraden. På Düsseldorfmessen i januar lanserer Sealine en ny toppmodell; Sealine C390.
Antatt pris for GreenStars 450 el-hester kan bli 1000 kroner hesten og en batteripakke til oppunder den samme totalprisen, gjør at bestillingslistene antakeligvis ikke blir lange i første omgang.
Cox Powetrain sier at deres 300 hk diesel påhenger er konstruert for å vare «tre ganger lenger» og ha 25 prosents lenger rekkevidde enn tilsvarende bensinmotorer.
Vetus lanserer nye børsteløse thrustere på verdens største utstyrsmesse, METS i Amsterdam. «Bow Pro Boosted» har integrert lader som skal både skal gi økt truster-effekt og lade batterier.
Her er de aller første bildene på Nimbus T11. Båten har verdenspremeiere på Boot i Düsseldorf i januar. T11 blir foreløpig flaggskipet i den nye serien til den svenske produsenten, som innledet det nye programmet med Weekender 9 (W9) som kom for nøyaktig ett år siden.
I disse dager lanserer Yanmar drev på alle fem sine 4 LV motorer med drev. De japanske dieslene har mange venner i Norge, - basert på gjennomgående bra kvalitet og bra driftssikkerhet.
Twitter icon
e-mail icon