Amble: Kontroll av ikke-CE-båter

Amble: Kontroll av ikke-CE-båter

Kontroll av ikke-CE-båter

Da jeg sist september skrev om endringer i Fritidsbåtdirektivet og Fritidsbåtforskriften, var jeg kort i omtalen av prosedyren for CE-merking av ferdigbygde båter. Nå er den norske forskriften vedtatt, og det er tid for avklaring

Kjøp av ikke CE-merkede båter fra land utenfor EØS har gitt medført problemer for noen, og båter har blitt holdt tilbake ved grenseovergangene. Også selvbyggere kan ha fått problemer med salg av båt "bygget for egen bruk" før utløpet av karantenetiden på fem år. Sjøfartsdirektoratet har fått mye ekstraarbeid fordi det gjort sitt beste for å hjelpe.

Den nye forskriften fastsetter en overgangsperiode på ett år fra og med 1. januar 2005. I den tiden kan alternativt et teknisk kontrollorgan (DNV, IMCI og andre) undersøke båten og den relevante dokumentasjonen. Reglene blir obligatoriske etter overgangsperioden. Da kreves det at et Teknisk kontrollorgan (TKO) undersøker båten, og at TKO ”utfører beregninger og andre vurderinger for å sikre produktets samsvar med relevante krav i forskriften.”

Når denne etterkontrollen er utført, skal TKO, hvis båten tilfredsstiller kravene, utstede en samsvarsrapport. TKO skal også underrette ”personen som ønsker etterkontrollen, om dennes forpliktelser.” Deretter skal denne personen utarbeide en samsvarserklæring og sørge for påsetting av CE-merke, samt identifikasjonsnummeret tilhørende TKO. CE-merket skal plasseres på produsentskiltet, sammen med ordet ”etterkontroll”.

Systemet kan virke omstendlig, men det er positivt at det nå er staket ut en klar kurs for dem som må CE-merke en båt etter at den er ferdigbygd.

Den nye forskriften finnes på internett: tinyurl.com/5us4m. Her er det avsnitt (5) i §7 om ”Krav til samsvarsvurdering m.v.” som forklarer hva som må gjøres når en båt skal CE-merkes i ettertid.

Utgave: 

Stikkord: 

- Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her får han handlingsplanen fra fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto Sjøfartsdirektorate
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.
FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.
STØRRE OG STØRRE: Mercury er på vannet med ny, rå 450-hester.
Mercury Racing lanserte i dag sin hittil største utenbordsmotor. Med en 4,6 liters V8 på 450 hk med mulighet til å ha inntil seks motorer på samme akterspeil er dette en enorm kraftpakke.
I dag lanserer BRP i USA sin neste store nyhet: Evinrude G2 i3 motorer. Det betyr at også Evinrudes 115 hester snart er på markedet i ny drakt og forbedret utgave.
FULL FART: Hurum Trebåtfestival er i gang, med spennende regattaer og mange arrangementer. Foto: Seilskøyteklubben Colin Archer
Årets utgave av Hurum Trebåtfestival ble en stor suksess, Den offisielle åpningen var fredag med salutt fra dampskipsbrygga og åpningstale av Askers ordfører Lene Conradi på festivalens utescene.
FLAUT: Nordmenn har opplevd mye flaut på sjøen, blant annet i møte med lovens lange arm. Foto: Amund Rich.Løken.
Kaste dreggen i en annen båt? Bli stoppet med for høy promille? Grunnstøte? Les mer om det flaueste nordmenn opplever i båt.
Candela har jobbet i fem år med sin båt som nå altså er klar for lansering.
Den el-drevne hydrofoilen fra Candela Speed Boat i Stockholm er nå klar for test av den første produksjonsmodellen.
En god ting kan ikke skrives for ofte og vi blir stadig spurt om rengjøring av den oppblåsbare. Derfor denne "ønskereprisen": Vi har gjennom årene prøvd «vanlige» vaskemidler på den oppblåsbare jolla uten hell, og fant ut at spesialmidler er det eneste som duger til denne jobben.
Twitter icon
e-mail icon