Amble: Kontroll av ikke-CE-båter

Amble: Kontroll av ikke-CE-båter

Kontroll av ikke-CE-båter

Da jeg sist september skrev om endringer i Fritidsbåtdirektivet og Fritidsbåtforskriften, var jeg kort i omtalen av prosedyren for CE-merking av ferdigbygde båter. Nå er den norske forskriften vedtatt, og det er tid for avklaring

Kjøp av ikke CE-merkede båter fra land utenfor EØS har gitt medført problemer for noen, og båter har blitt holdt tilbake ved grenseovergangene. Også selvbyggere kan ha fått problemer med salg av båt "bygget for egen bruk" før utløpet av karantenetiden på fem år. Sjøfartsdirektoratet har fått mye ekstraarbeid fordi det gjort sitt beste for å hjelpe.

Den nye forskriften fastsetter en overgangsperiode på ett år fra og med 1. januar 2005. I den tiden kan alternativt et teknisk kontrollorgan (DNV, IMCI og andre) undersøke båten og den relevante dokumentasjonen. Reglene blir obligatoriske etter overgangsperioden. Da kreves det at et Teknisk kontrollorgan (TKO) undersøker båten, og at TKO ”utfører beregninger og andre vurderinger for å sikre produktets samsvar med relevante krav i forskriften.”

Når denne etterkontrollen er utført, skal TKO, hvis båten tilfredsstiller kravene, utstede en samsvarsrapport. TKO skal også underrette ”personen som ønsker etterkontrollen, om dennes forpliktelser.” Deretter skal denne personen utarbeide en samsvarserklæring og sørge for påsetting av CE-merke, samt identifikasjonsnummeret tilhørende TKO. CE-merket skal plasseres på produsentskiltet, sammen med ordet ”etterkontroll”.

Systemet kan virke omstendlig, men det er positivt at det nå er staket ut en klar kurs for dem som må CE-merke en båt etter at den er ferdigbygd.

Den nye forskriften finnes på internett: tinyurl.com/5us4m. Her er det avsnitt (5) i §7 om ”Krav til samsvarsvurdering m.v.” som forklarer hva som må gjøres når en båt skal CE-merkes i ettertid.

Utgave: 

Stikkord: 

ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.
Informasjons- og holdningskampanjer står i kø fremover...
Fra vår observasjonspost her på akterdekket har vi denne sommeren byttet ut lett sommerkrim med agurknytt og seriøse rapporter om båtfolkets utfordringer på sjøen.
- Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her får han handlingsplanen fra fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto Sjøfartsdirektorate
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.
FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.
Twitter icon
e-mail icon