Bladarkivet

Vi har lagt ut samtlige artikler i fulltekst som vi har lagret elektronisk. Noen så langt tilbake som til 1987, men alle artikler som har stått på trykk i Båtmagasinet siden første nummer kom i oktober 1985 er indeksert. Finnes de ikke i elektronisk versjon, kan du bestille papirkopi av artikkelen.

1985