KNBF belønner gode holdninger

reidar_kjelsrud.jpg

Reidar Kjelsrud i KNBF vil belønne flinke båtfolk som tar sikkerheten på alvor.
Vil belønne - ikke straffe

KNBF belønner gode holdninger

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) tar i bruk utradisjonelle metoder for å bedre folks holdninger til adferd på sjøen.

-Alvorlige ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt skjer dessverre hvert år. En del av ulykkene kunne trolig vært unngått hvis båtføreren hadde hatt bedre holdninger til overholdelse av regelverk og hensynsfull adferd.

De siste årene har det omkommet over 30 personer hvert år ved bruk av fritidsbåt og derfor driver KNBF holdningsskapende arbeid i forskjellige fora for å få ned antall ulykker på sjøen. Holdningsskapende arbeid er fra de fleste hold ansett som et viktig virkemiddel for å få ned dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt. For øyeblikket har KNBF mest fokus på å endre folks holdninger til bruk av redningsvest og alkohol.

Penger til "gode forbilder"Denne sommeren har KNBF innledet et samarbeid med Henrik Gerner konsulenttjenester (HGK) om bruk av konseptet «Tusen Takk».  Dette er et belønningsverktøy som skal påvirke folks adferd ved å belønne god adferd, i stedet for å straffe dårlig adferd. KNBF har nå fått muligheten til å formidle belønning for god adferd på sjøen. Oppbyggingen av konseptet gjør det mulig å belønne noen tilfeldig utvalgte båtførere som ved gode holdninger og adferd viser at de tar ansvar for både egne passasjerer og andre sjøfarende, og derved bidrar til trygghet og trivsel på sjøen. Konseptet med å belønne god adferd, i stedet for å straffe dårlig adferd er, så vidt vi er kjent med, ikke tidligere forsøkt i denne sammenhengen.

En «Tusen Takk»-belønning formidles ved at en markør, f.eks. Politiet, bekrefter god adferd. KNBF formidler belønningen ved å gi ut en talong til den som skal belønnes pålydende kr 500,-.
Talongen er finansiert av partnere i prosjektet, og den som blir belønnet kan hente ut belønningen via en nettside.

Spennende prosjektKNBF ser prosjektet som svært interessant, da dette verktøyet for å bygge sunne holdninger er banebrytende og utradisjonelt. Det er lagt opp til et langsiktig samarbeid rundt denne modellen. KNBF har stor tro på konseptet «Tusen Takk» som et effektivt holdningsskapende verktøy da det er allment akseptert at belønning er flere ganger mer effektivt i holdningsskapende prosesser enn straff.

Første belønning delt ut«Tusen Takk» på sjøen ble lansert tirsdag 24.07 i Oslo havn om bord hos en patrulje ved Havnepolitiet.  Etter at en tjenestemann fra Havnepolitiet hadde utført en rutinekontroll, ble en båtfører overrakt en talong pålydende kr 500 av Generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF.  Båtføreren hadde ved sine holdninger sørget for at de ombordværende var iført redningsvest, båtføreren hadde ikke nytt alkohol, overholdt fartsgrensene og utvist godt sjømannskap ved å ta hensyn til andre sjøfarende.

Sjefen for Havnepolitiet i Oslo, politioverbetjent Roar Isaksen, sier at «Politiet har som fremste oppgave å redusere antallet småbåtulykker og skape større trygghet på sjøen. For å oppnå dette prioriterer vi tilstedeværelse og kontrollvirksomhet. Kontrollene går på riktig hastighet i forhold til forholdene, promille og bruk av vest. Vi bistår også med rettledning og bistand. Det er derfor hyggelig at vi kan bidra til å belønne de som er forbilder for andre på sjøen»

De siste sakene på Båtmagasinet: 

VIL KLAGE: Cecilie Klem i KNBF sier arbeidet med å klage på vedtaket allerede er i gang. Generalsekretær Endre Solvang har ikke vært tilgjengelig for kommentar.
Kulturdepartementet har avslått KNBFs søknad om momskompensasjon på over 12 millioner kroner.
OPPLEVELSE: Snekkeskipper Roy Olsen står til rors i sin Polar 770 i det de passerer Eiffeltårnet i Paris. Foto: Privat.
Husker du pensjonistparet som dro ut fra Tjøme i en Polar 770 med Paris som mål? Etter mange etapper på Europas vannveier er de endelig fremme.
SAMMEN: Loxkel med Tohatsu slår seg sammen med Kellox og Honda.
Selskapene AS Kellox og Loxkel AS slår seg sammen til ett selskap.
ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.