Ikke farlig med fart

Fart_på_sjøen.jpg

63 prosent av båtfolket mener at fart på sjøen er ikke farlig dersom man kjenner farvannet, tar forholdsregler og vet hvordan man håndterer båten.
63 prosent av båtfolket mener at fart på sjøen er ikke farlig dersom man kjenner farvannet, tar forholdsregler og vet hvordan man håndterer båten.

Ikke farlig med fart

I en nylig utført undersøkelse har hele 63 prosent av de spurte oppgitt svaralternativet ”fart på sjøen er ikke farlig dersom man kjenner farvannet, tar forholdsregler og vet hvordan man håndterer båten.” Det er flest kvinner som mener det!

Hele 68 prosent av kvinner mente sistnevnte svar var riktig, mens 58 prosent av menn gjorde det samme, noe som viser at kvinner generelt har større tiltro til båtførers kunnskap enn menn. 27 prosent av menn svarer også at fart over 30 knop utgjør en fare, mot bare 23 prosent av kvinner. Ser man på regioner er befolkningen i Midt- og Nord-Norge minst engstelig for fart over 30 knop.
Det er InFact på vegne av båtbransjeforbundet NORBOAT som har gjort undersøkelsen.

 

Fartsulykker får oppmerksomhet
Selv om svært få fritidsbåter er involvert i ulykker i løpet av året, er oppmerksomheten fra media omfattende når det er snakk ulykker som inntreffer under høy fart. Dette har igjen satt fart på diskusjonen rundt fartsbegrensninger langs norskekysten. I dag praktiserer kommunene forskjellige regler rundt begrensning av fart i sine områder.
Administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz, etterlyser nå en opprydning i forhold til fartsregelverket i Norge.
Norboat mener det må være opp til den enkelte kommune å fastsette fartsgrensene
innenfor sitt område, men vi savner et standardisert regelverk som kommunene kan velge fra, sier Erlend Prytz, som mener det er mange hensyn å ta når farten skal bestemmes. 
– Vårt langstrakte land har så mange forskjeller i natur og båtbruk, og vi tror ikke det er formålstjenelig med felles fartsbestemmelser. Regelverket bør være i samsvar med antallet båter i regionen, type farvann, endring av sesong og liknende, sier administrerende direktør i Norboat.
Båtbransjeforbundet mener at et regelverk av denne typen bør inneholde enkelte faste bestemmelser som for eksempel maksimum fem knop mindre enn 50 meter fra land. Et annet område for faste bestemmelser kan være sesongjusterte fartsgrenser. Områder med maksgrenser bør også tydeligere markeres både fysisk og i kart.
 

Norboat mener det må være opp til den enkelte kommune å fastsette fartsgrensene innenfor sitt område, men vi savner et standardisert regelverk som kommunene kan velge fra, sier Erlend Prytz,

Norboat mener det må være opp til den enkelte kommune å fastsette fartsgrensene innenfor sitt område, men vi savner et standardisert regelverk som kommunene kan velge fra, sier Erlend Prytz.

Fart ikke nødvendigvis farlig
InFact-undersøkelsen viser at mange har tiltro til at båtførers ferdigheter kan begrense faren på sjøen. Dette kan tolkes som at båtfolk ønsker å beholde en viss frihet under ansvar, mener Erlend Prytz.
– Som båtfører må man kunne forholde seg til og mestre skiftende værforhold og farvann, men man har også større områder å ferdes på. Folk flest oppfatter ikke at fart er ensbetydende med fare så lenge man tar forholdsregler. Vi tror det er viktig at man ikke i alt for stor grad begrenser muligheten til å nyte fart på sjøen, som er en stor del av opplevelsen for svært mange båteiere, avslutter administrerende direktør i Norboat, Erlend Prytz.

 

Stikkord: 

De siste sakene på Båtmagasinet: 

ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
TRANGT: I år blir det trangt om plassen på "Båter i sjøen", sier Leif Bergaas i Norboat. Foto: Norboat.
– Vi skulle gjerne hatt mer plass, for i år blir det smekkfullt, sier Leif Bergaas, daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge. Torsdag åpner Skandinavias største båtmesse på Aker Brygge i Oslo.
«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.
Informasjons- og holdningskampanjer står i kø fremover...
Fra vår observasjonspost her på akterdekket har vi denne sommeren byttet ut lett sommerkrim med agurknytt og seriøse rapporter om båtfolkets utfordringer på sjøen.
- Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her får han handlingsplanen fra fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto Sjøfartsdirektorate
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.
FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.